مقاله در مورد شهباز


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد شهباز دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد شهباز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد شهباز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد شهباز :

شهباز

گزارش
موقعیت قانونی و اهداف WIMAX FORUM:
WIMAX FORUM یك شركت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدكه برای كمك به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شركت این است كه راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع بخشد.

و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده است كه ابتكار و نوآوری سیار یریع روی می دهد زمانی كه یك ساختار صنعتی مبتنی بر استانداردها وجود داشته باشد با مشتریانی كه از ذینفع های اولیه بشمار می آیند. كاهش ها را هزینه های تجهیزات و روشهای محكم و پایدار برای طراحی شبكه نیز تا حد زیادی این مدل تجاری رابرای خدمات رسان ها ارتقاء بخشیده اند.

تجهیزات گواهی شدهWIMAX FORUM برای طیف وسیعی از سناریوهای به كار اندازی دسترسی بی سیم نوار پهن طراحی می شود و برای این راه حل‏ها قابل پیكره بندی می باشد.
این سناریوها عبارتند از احتمالات برای طیف طولانی تر (تا50k) در چگالی پایین، شرایط بیرونی خط دید(los) برای راه اندازی های غیر los طیف كوتاهتر در محیط های شهری پرجمعیت و شلوغ.
این دستگاهها می توانند ثابت باشند، قابل حمل یا بوبایل باشند یا تركیبی از ایندو در این طیف از شرایط، ویژگی مشترك، قابلیت ارائه انتقال پذیری نوار پهن است به كاربران خانگی و تجاری.

تقاضای قابل ملاحظه ای برای دسترسی نوار پهن بی سیم قابل انعطاف سریع راه انداز وجود دارد. به این دلیل،802-16 از ابتدا برای حمایت از سطوح خدمات چندگانه طراحی شد. مثلاً خدمات سطح E1 یا T1 ضمانت شده برای شركتهای تجاری و خدمات بهترین سرعت DS برای مصرف كنندگان خانگی Quality of service” ” نیز در این استاندارد طراحی شده است برای ارائه خدماتی كه نیازمند زمان ركود كمی هستندمثل خدمات صدا و ویدئو.

با انعطاف پذیری كه سیستم های دسترسی نوار پهن بی سیم ارائه می دهد، یك سرویس دهنده می تواند امتباز قابلیت هدایت و انتقال سرعت بالای «طبق تقاضا» را برای رویدادهایی چون نمایشگاه تجاری با صدها یا حتی هزاران كاربر هات اسپات 802-11 فراهم آورد- این هات اسپات های wifi از راه حل‏های 802-16 به عنوان back haul خودش به شبكه اصلی استفاده خواهد كرد. چنین قابلیت انتقال «طبق تقاضا»همچنین می تواند برای شركتهایی نافع باشد كه نیاز های انتقال پذیری نوار پهن دارند.

مهمترین نكته این است كه تاثیر- این تكنولوژی – با فرض شرایط قانونی مطلوب در كشورهای در حال توسعه كه خدمات رسان ها زیر ساخت سیم دار را به كار نینداخته اند یا جایی كه سیم بندی كیفیت كافی برای حمایت از یك جمعیت با سواد در كامپیوتر روز افزون وجود ندارد، خیلی مهم خواهد بود. بخصوص برای نواحی با چگالی جمعیت پایین و راه اندازی های مربوطه، دسترسی نوار پهن بدون سیم ممكن است بسیار آسان و سریع تر و ارزان تر باشدنسبت به زیر ساخت سیم دار جدید.

اهمیت هماهنگ سازی جهانی:
یكی از موانع اصلی كه برای تسریع در دسترسی بی سیم نوار پهن در سراسر دنیا باید به آن فائق شد، هزینه می باشد. گرچه هزینه كل این راه‏اندازی شامل هزاران فاكتور می باشد(جوازها، فضای برج یا سقف اطاق، مخارج back haul)، هزینه تجهیزات واقعی یك مؤلفه مهمی استو كانون توجه خدمات رسان ها و سازندگان دخیل درWIMAX FORUM، می باشد. هماهنگ‏‏سازی جهانی یا تخصیص یكنواخت طیف در سراسر دنیا، برای پایین آوردن هزینه های تجهیزات بسیار ضروری و حیاتی است چون رادیوها، مولفه هزینه ای مهمی در گسترش سیمهای WIMAX FORUM Certified به شمار می روند. برای بالا بردن عملكرد رادیویی و به حداقل رساندن هزینه ها، رادیوها را باید برای هریك از نوارهای طیف اصلی كه مناسب برای راه اندازی های Wimax شناخته شده اند، بهینه سازی كرد.
هرچه رادیوهای كمتری برای در خدمت بازار جهانی BWA مورد نیاز باشد، صرفه جویی های مقیاسی كه می توان در تولید بدست آورد بیشتر است و به كاهش هزینه تجهیزات خواهد انجامید. Wimax، همچنین مطرح می دارد كه دولتها در تخصیص دهی طیف، برای این تكنولوژی خنثی عمل می كنند.
نوارهای طیف باید به طریقی اختصاص یابند كه به دارندگان جواز و مجوز امكان دهد مناسبترین خدمات و تكنولوژی ها را برای بازار خودشان بكار برند تا مادامی كه این راه حل ها برای حمایت از سازش پذیری دستگاه ها و رفتار در یك حالت پایدار و ایمن كه الزامات قانونی دست جویند. با سرعت روز افزون پیشرفت تكنولوژی، روشهایی كه مشخص می كند كدام تكنولوژی ممكن است یك تخصیص خطر خاص بكار روند، سریعاً منسوخ و متروك می‏شوند Wmax، به كار بار سیاست گذاران تعهد دارد برای تضمین كاربرد كارآمد و موثر و پرمنفعت اقتصادی طیف.

– باندهای اولیه مورد توجه
در سه سال آینده- تا چارچوب زمانی سال 2006- Wmax بر این عقیده است كه یك سطح قابل قبولی از هماهنگ سازی جهانی برای BWA را می توان در نوارهای طیف ذیل به دست آورد:
5GHZ معاف از مجوز: طیف های فركانس مورد نظر عبارتند از نوارهای بین 585GHZ و 525 چون در اكثر كشورها طیف معاف از مجوز برای استفاده، «آزاد» می باشد، این باند برای راه اندازی های اجتماعی محلی روستایی در بازارهای دور از مركز و روستایی با تراكم جمعیت كم و ارائه خدمات كم، باندی استراتژیك به شمار می آید. WIMAX متفاوت از WiFi كه هدف اولیه‏اش برنامه های كاربردی شبكه منطقه محلی می باشد، بدنبال برنامه های كاربردی ناحیه پایتخت نشین طیف بلندتر می باشد و از سطوح بازده توان مجاور بالاتری برخوردار است در باند GHZ5 بالایی، بسیاری از كشورها خروجی برق بالاتری را مجاز می دانند. -4واتی در برابر 1 وات یا كمتر از EIRP در باندهای GHZ5 پایین تر- كه این باند را برای كاربردهای WIMAX جذاب تر می كند.

WIMAX منابع اضافی دیگری را تهمه خواهد كرد. بخصوص در قاره اروپا، انتشار وسیع تر این باند را به یك شیوه زمانبندی شده و هماهنگ شده تسریع نماید.
-دولت آمریكا در حال بررسی پیشنهاداتی امنیتی بر افزایش بازده توان سدر باندهای معاف از جواز در نواحی روستایی تا راه اندازی های كم هزینه تری را در این نواحی تسهیل بخشد- خروجی برق بالغ بر 25 وات پیشنهاد شده است.

GHZ5/3 دارای مجوز: طیف اصلی و اولیه محو دار اختصاص یافته برای كاربردهای BWA در این مجاورت كلی بین 4/3 و GHZ6/3 قرار دارد قرار دارد گرچه تخصیص های جدیدی بین 4/3-3/3 و GHZ8/3-6/3 هم وجود دارند. باندهای بین 4/3و GHZ6/3 برای دسترسی بی سیم ثابت در اكثزیت كشورهای اختصاص یافته اند به جز در كشور ایالات متحده. در این باندها، نوكری WIMAX این است كه الزامات و مقتضیات قانونی و تكنیكی غیرضروری كه شاید مانع بكارگیری مدل های BWA نمونه ای شود را به حداقل یرساند.

GHZ5/2 مجوزدار: باندهای بین 5/2 و GHZ7/2 در امریكا، مكزیكو، برزیل و برخی از كشورهای آسیای جنوب شرقی اختصاص یافته اند. WIMAX در اقدامات جهانی پیش رونده مشاركت دارد. این تلاش ها از توصیه هایی منشاء می گیرند كه از «كنفرانس رادیوی جهان (WRC)» نتیجه شده اند. –با این هدف كه قابلیت دستیابی این باندها را برای كاربردهای نوار پهن موبایل قابل حمل و ثابت گسترش دهد. همچنین باند GHZ3/2 در اسیای جنوب شرقی (از جمله استرلیا، كره جنوبی، نیوزیلند)اختصاص یافته است كه WIMAX از برخی از تولیدكنندگان این تجهیزات انتظار دارد با رادیوهای GHZ5/2 خود آنجا پوشش دهند.

باندهای جدید مورد نظر برای فركانس پایین تر:
هسته طیف مساوی نمی باشد، امواج رادیویی از باند فركانس پایین تر، بیشتر منتشر می شوند و یك رابطه مستقیمی بین تعداد پایگاههای مبنای مورد نیاز برای پوشش یك ناحیه خاص را بوجود می آورند هرچه باند فركانس پایین تر و كمتر باشد، پایگاههای مبنای كمتری مورد نیاز می باشد. چون هزینه راه اندازی یكی از فاكتورهای اصلی است برای تسریع راه اندازی BWA، دسترسی به باندهای فركانس پایین تر، حیاتی و ضروری است. مثال های زیادی در كشورهای در حال توسعه وجود دارد. از استفاده از این باندهای فركانس پایین تر برای بالا بردن تله دانسیته. قابلیت دستیابی باندهای فركانس پایین تر برای دسترسی نوار پهن مشابهاً نفوذ نوار پهن را افزایش خواهد داد.
WIMAX برای بالابردن اختصاص دهی طیف معاف از جواز و طیف جواردار در باندهای فركانس پایین تر، با استانداردهای جهانی و طرفین قانونی كار خواهد كرد. باندهایی در طیف زیر فركانس GHZ1

را انتظار می رود كه مثل انتقال ایستگاههای تلویزیونی از پخش آنالوگ به دیجیتال، قابل دسترسی شوند. برای مثال در آمریكا كمیسیون ارتباطات فدرال FCC طیفی را برای دسترسی بی سیم نوار پهن در كانال های UHF TV قبلی 59-52 مجاز دانسته است و در حال بررسی راه اندازی كانال های UHF با باند 69-60 می باشد.
FCC همچنین یك بیانیه ای را برای استفاده معاف از مجوز از كانال های TV زیر MHZ700 صادر كرده است. طیف های بین 512و MHZ698 پركاربردترین ها هستند چون ممكن است آنتن ها برای فركانس های زیر MHZ500 مشكل آفرین شوند.

باید توجه نمود كه پخش كنندگان TV آنالوگ تا چارچو ب زمانی 2010/2009 برای طیف خالی لازم نیستند. پس تلاش هایی در حال جریان است تا راه حل هایی با این پخش كنندگان یافت شود و برای دولت ها كه یك گذار سریع تری را برانگیزانند. WIMAX بررسی های مشتركی را به انجام خواهد رسانید تا نشان دهد چگونه دستگاه WIMAX Forum certihed می تواند در باندهای مجاور به پخش تلویزیونی و دیگر كاربردها در باندهای فركانس پایین تر عمل كند.

خلاصه
در دنیای امروز رسترسی نوار پهن برای رشد اقتصادی ملت ها ضروری می باشد. Forum بر این عقیده است كه این برای دولت ها لازم و واجب است كه یك نقش رهبری و هدایتی را در تخمین این مطلب ایفا كنند كه شهروندانشان از بزرگترین انتخاب های عرضه كننده های دسترسی نوار پهن و مقرون به صرفه ترین خدمات دسترسی نوار پهن و دستگاهها، بهره مند شوند.

مدل های مورد تجاری برای دسترسی بی سیم نوار پهن ثابت بر مبنای تكنولوژی WIMAX و استاندارد 802-16

مقدمه:
اصطلاح WIMAX با استاندارد واسط هوا شبكه ناحیه مركز شهر بدون سیم IEEE802-16 (MAX) مترادف شده است. استاندارد 802-16 در انتشار اصلی و اولیه اش به كاربردهایی در نوارهای مجاز و غیرمجاز در زیر طیف فركانس GHZ11 پوشش دهد. بی سیم های مطابق WIMAX كه شكاف بین LANهای بی سیم و شبكه های ناحیه گسترده را پر می كنند، یك راه دیگر بدون سیم ثابت كه از نظر هزینه هم كارآمد و مقرون به صرفه است را برای DSL سیم خط و كابل معمولی و متعارف

فراهم می آورد و در نواحی كه این تكنولوژی‏ها به سهولت قابل دستیابی هستند و نكته مهم تر اینكه تكنولوژی WIMAX می تواند در نواحی ورای دسترسی به DSL و كابل معمولی راه حل دستیابی نوار پهن مقرون به صرفه ای را فراهم آورد. پیدایش و تكامل پیشرونده 2EEE802-16 این استاندارد را بسط خواهد داد تا كاربردهای موبایل را دربرگیرد و امكان دستیابی نوار پهن را بطور مستقیم برای ابزارها و دستگاههای قابل حمل كه با WIMAX كار می كنند. فراهم آورد. این ابزارها از تلفن های  مفصلی را برای تكنولوژی WIMAX ارائه خواهد داد در كاربردهای بدون سیم ثابت در طیف زیر فركانس GHZ11. برنامه های كاربردی موبایل مبتنی بر IEEE80216 در یك مقاله دیگر مورد بحث قرار خواهند گرفت. برای برنامه های كاربردی بدون سیم ثابت، دو سناریوی آمارنگاری و دو مدل

بازاری مورد آنالیز قرار می‏‏گیرند، یك مدل بازاری كه در آن اپراتور فقط انتخاب می كند كه سرویس‏ها را به مشتریان ساكن محلی ارائه دهد و در دومی، هم مشتریان ساكن محلی و هم مشتریا تجاری كوچك تا حد متوسط مورد نظر قرار می گیرند. بسیاری از فرضیه های مورد تجاری بكار رفته در این آنالیز، نمونه ای هستند از پارامترهایی كه یك اپراتور در پیشرفته ترین كشورهای توسعه یافته تجربه می كند، یعنی در جایی كه دسترسی بدون سیم، یك راه حل رقیبی را برای DSL، كابل و یا خطوط استیجاری به طور انبوه قیمت گذاری شده ارائه می‏دهد.

معماری WIMAX و كاربردهای آن
یك MAN بی سیم مبتنی بر استاندارد واسط هوا WIMAX به همان طریقی پیكره بندی می شود كه یك شبكه سلولی سنتی با پایگاههای مبنا كه از نظر استراتژیك محل یابی شده اند پیكره بندی می شود. با استفاده از معماری یك نقطه به چند نقطه برای ارسال سرورها روی شعاعی بیش از چندین كیلومتر كه این بستگی دارد و به فركانس قدرت ارسال و حساسیت رسیو یا دریافت كننده در نواحی با چگالی جمعیت بالا این رنج عموماً از نظر ظرفیت محدودیت دارد نه از نظر طیف فركانس مرتبط با محدودیازس در مقدار طیف قابل دسترسی پایگاههای مبنا یا اصلی به طور نمونه ای از طریق پیوندهای میكروویوفیبری یا نقطه به نقطه به گره های فیبری قابل دسترسی یا از طریق خطوط استیجاری از یك اپراتور -خط سیم متصدی به شبكه اصلی متصل می‏شوند- این رنج و قابلیت NLOS این تكنولوژی را در انواع مختلف محیط‏ها، به یك تكنولوژی جذاب و مقرون به صرفه اقتصادی تبدیل كرده است. این تكنولوژی از همان ابتدای امر به عنوان وسیله ای تلقی شد برای ارائه دستیابی نوار پهن بدون سیم «آخرین مایل» در شبكه ناحیه مركز شهر (MAN) با عملكرد و سرویس ها و خدماتی قابل مقایسه با، یا بهتر از DSL سنتی، كابل و یا خدمات خطوط استیجاری TI/EI.

بخش های مربوط به بازار كه در تلفیق با آنالیز مورد تجارت بحث خواهد شد عبارتند از:
1- دستیابی به اینترنت سرعت بالای 50 و دستیابی اینترنت مسكونی:
امروزه این بخش بازار اساساً وابسته است به قابلیت دسترسی DSL با كابل. در برخی نواحی، خدمات قابل دسترسی ممكن است انتظارات مشتری را از نظر عملكردی یا اعتبارپذیری و یا خیلی گران بودن نتوانند برآورده سازند. دربسیاری از نواحی روستایی، مشتریان مسكونی و محلی محدود شوند به خدمات شماره گیری سرعت پایین در كشورهای در حال توسعه، نواحی زیادی وجود دارند بدون ابزار مناسبی برای دستیابی به اینترنت. این آنالیز نشان خواهد داد كه تكنولوژی WIMAX یك اپراتور نادر خواهد ساخت كه از نظر اقتصادی این بخش بازار را مد نظر قرار دهد و تحت شرایط آمارنگاری مختلف یك موردتجاری برنده ای داشته باشد.
2- شركت های تجاری متوسط و كوچك:
این بخش بازار در اكثر موارد، در نواحی به غیر از محیط های شهری به شهرت رقابتی كمتر بهره مند می شوند و سرویس های كمتری به آن ارائه می شود. تكنولوژی WIMAX می تواند به نحو مقرون به صرفه اقتصادی، نیازهای شركت های تجاری سایز كوچك و متوسط را در محیط های كم جمعیت، برآورده سازد و همچنین می تواند یك راه حل مقرون به صرفه ای را در نواحی روستایی فراهم آورد كه با DSL به خدمات خطوط استیجاری رقابت كند.

3- بك هال (Back haul) لكه داغ wifi:
این نقطه های داغ wifi با سرعت فراوانی در سرتاسر دنیا در حال نصب شدن هستند. یكی از مشكلات برای گسترش پیوسته و مداوم نقطه داغ hot spol، قابلیت دسترسی راه حل های یك بك هاول مقرون به صرفه با ظرفیت بالا می باشد. این برنامه كاربردی نیز با تكنولوژی wimax مطرح می شود و با قابلیت نمادیك، wimax نیز می تواند در شكاف های پوشش بین نواحی پوشش wifi پر كند. معماری wimax و كاربردها در شكل 1 به تصویر كشیده شده اند.
برنامه های كاربردی ذیل در آنالیز مورد تجاری گنجانده نشده اند، معهذا ذكر آنها از این نظر با ارزش است كه آنها منابع عواید پتانسیل اضافی را برای اپراتور بی سیم به نمایش می گذارند:
1- بك هال سلولی:
در آمریكا، Back haul از طریق اجاره سرویس های T1 از اپراتورهای متصدی خط – سیم انجام می گیرد. با تكنولوژی wimax، اپراتورهای سلولی، این فرصت را خواهند داشت تا وابستگی خود به تسهیلات Back haul اجاره شده از رقبای خودشان را كاهش دهند. خارج از ایالات متحده، استفاده از میكروویو نقطه به نقطه برای Back haul موبایل، شایع تر است اما wimax هنوز می تواند در قادر ساختن اپراتورهای موبایل نقش مهمی ایفا كند تا با استفاده از wimax به عنوان یك شبكه فراگنجایشی، به نحوی كه مقرون به صرفه اقتصادی باشد، ظرفیت Back haul افزایش یابد. این

روش فراگنجایشی اپراتورهای موبایل را قادر می سازد كه ظرفیت لازم را بیفزایند. برای حمایت طیف وسیعی از سرویس های جدید موبایل كه قرار است بدون خطر اختلال در سرویس های موجود، ارائه دهند. در بسیاری از موارد، این برنامه كاربردی از طریق استفاده از لینك های نقطه به نقطه مبتنی بر 802-16 كه زیرساخت PXP مشترك دارند، به بهترین نحو مد نظر قرار می گیرد.

2- سرویس های امنیت عمومی و شبكه های خصوصی:
حمایت برای خدمات نمادیك و توانایی و قابلیت ارائه پوشش همه جانبه حاضر در یك ناحیه مركز شهر،‌ ابزاری را برای اجرای قانون، حفاظت از آتش سوزی و دیگر سازمان های امنیتی عمومی كه آنها را قادر می سازد تحت انواع شرایط مغایر، ارتباطات بحرانی را حفظ كنند فراهم می آورد. شبكه های خصوصی برای كارخانه های صنعتی، دانشگاه ها و دیگر محیط های نوع علمی نیز یك فرصت تجاری بالقوه ای را برای wimax ارائه می دهند.

فرضیه ها و ملاحظات موردی تجاری
یك آنالیز موردی تجاری دقیق و صحیح می بایست انواع وسیعی از متغیرها را مد نظر داشته باشد. اینها در این بخش همراه با فرضیه های بكار رفته در آنالیز موردی تجاری بحث خواهند شد.

علم آمار نگاری:
آمارگیری، در تعیین قابلیت های تجاری هر شبكه ارتباطات راه دور، نقش كلیدی ایفا می كند. به طور سنتی نواحی مرتبط با آمار نگاری به نواحی شهری، حومه ای و نواحی روستایی تقسیم می شوند. در آنالیز ما، یك ناحیه چهارم نیز افزوده شده به نام خارج شهر یا اطراف شهر. نواجی اطراف شهر مسكونی هستند و در مقایسه با نواحی حومه ای شهر بسیار دورتر از مركز شهر هستند با چگالی خانواده های كمتر.

قابلیت دستیابی DSL:
به خاطر مسافت بین كاربر نهایی و مركز سوئیچینگ و اینكه كابل در بسیاری از موارد خیلی گران می باشد، محدود می گردد. نواحی روستایی برای منظور انالیز مورد تجاری این طور تعریف می شوند شهرهای كوچك یا شهرك های كوچكی كه دور از ناحیه پایتخت قرار گرفته اند. چگالی های مشتری در این نواحی می تواند نسبتاً بالا باشد اما آنها میل دارند به خاطر موقعیت دور از استرس شان، كمتر خدمات رسانی شوند.

جدول ذیل، مشخصه هایی را به صورت خلاصه می آورد كه در هر یك از این چهار منطقه جغرافیایی مورد بحث، یك خدمات رسان بی سیم با آنها مواجه خواهد شد.

خدمات و سرویس ها:
در ذیل توصیفی از خدمات ارائه می شود كه در مورد تجاری بكار رفته است با نخستین سال RPO های فرضی – این ARPU ها با كابل های كنونی، DSL و خدمات خطوط استیجاری در اكثر كشورهای توسعه یافته قابل رقابت هستند یا كمتر از آنها هستند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 80 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:39 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]