مقاله تعيين شاخصهايه کيفي قابليت اطمينان نرم افزار


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين شاخصهايه کيفي قابليت اطمينان نرم افزار دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين شاخصهايه کيفي قابليت اطمينان نرم افزار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين شاخصهايه کيفي قابليت اطمينان نرم افزار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين شاخصهايه کيفي قابليت اطمينان نرم افزار :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: 6
چکیده:
باتوجه به نقش مهمی که امروزه نرم افزاردرسیستم ها دارد کیفیت اجزا نرم افزاری بسیارمهم می باشد یکی ازجنبه های مهم کیفیت قابلیت اطمینان می باشد و بههمین دلیل مهندسی قابلیت اطمینان نرم افزار دارایاهمیت زیادی می باشد تعیین شاخص های قابلیت اطمینان نرم افزار وظیفه اصلی درمهندسی قابلیت اطمینان نرم افزار است شاخصها پایه و اساس پذیرش نرم افزار می باشند که به شاخصهای کمی و کیفی تقسیم میشوند مجموعه ای ازویژگیها که برقابلیتهای نرم افزار برای حفظ سطح عملکرد آن تحت شرایط مشخص و برای دوره زمانی مشخص تعریف شده است را به عنوان شاخصهای کیفی می شناسیم ویزگیهایی که برای پیاده سازی طرح تحمل خطا است استفاده ازبهترین شیوه های مهنسدی استفاده ازروشهای تخصصی وروشهایی برای تضمین نیازهای حیاتی قابلیت اطمینان و روش رویه ای برای اطمینان ازاشتباه بارگیری همچنین شواهدی است که اطمینان به اینکه نرم افزار یک نارسایی سیستم ایجادنمی کند را بهبود می بخشد بنابراین شاخص های کیفی میتواند به عنوان الزامات موردنیاز برای فعالیت های قابلیت اطمینان نرم افزار درطول فرایند توسعه درنظر گرفته شود درحال حاضر هیچ روش اصولی برای تعیین این شاخصها وجود ندارد این مقاله ازدواستاندارد RTCA DO-178Bٍ SAE-JA1003 برای تیعین شاخصهای کیفی قابلیت اطمینان استفاده می کند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:38 ] [ علی ]

[ ]

مقاله شناسايي گونه هاي مناسب جنس براسيکا جهت کشت در شرايط ديم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شناسايي گونه هاي مناسب جنس براسيکا جهت کشت در شرايط ديم دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسايي گونه هاي مناسب جنس براسيکا جهت کشت در شرايط ديم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسايي گونه هاي مناسب جنس براسيکا جهت کشت در شرايط ديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسايي گونه هاي مناسب جنس براسيکا جهت کشت در شرايط ديم :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور دستیابی به گونه های مناسب جنس براسیکا در شرایط دیم برای تولید روغن و رفع بخشی از نیاز روغن کشور، مطالعه ای بدین منظور در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود ) این بررسی روی 50 ژنوتیپ صورت گرفت . ژنوتنیپ ها از سه گونه rapa ،napus و juncea به صورت مشاهده ای مورد مقایسه قرار گرفتند. هر ژنوتیپ در 5 ردیف 5 متری با فاصله 30 سانتی متر کشت گردید. در طول فصل رشد و بعد از برداشت تعداد 7 صفت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد تجزیه خوشه ای در گروهبندی ژنوتیپ ها بسیار موثر بوده به طوریکه هر یک از گونه های napus ، rapa و juncea در گروههای جداگانه قرار گرفتند. گروه اول دارای 42 عضو همه از گونه napus با میانگین 18/19 تعد اد دانه در غلاف بیشترین مقدار را نشان داد ضمن اینکه از میانگین عملکرد دانه قابل قبولی (1069/19 کیلوگرم در هکتار) برخوردار بود . گروه سوم شامل سه ژنوتیپ از گونه juncea بود و وضعیتی مشابه گروه اول داشت با این تفاوت که از لحاظ میانگین عملکرد دانه (1342/06 کیلوگرم در هکتار) بالاترین مقدار را نشان داد . گروه چهارم با سه عضو از گونه rapa از کمترین میزان وزن هزار دانه و عمل کرد دانه (به ترتیب 2/86 و 478/83 کیلوگرم در هکتار) برخوردار بود . وجود همبستگی مثبت (0/742) معنی دار در سطح احتمال 1% بین تعداد شاخه فرعی با تعداد غلاف در بوته و منفی (0/437-) معنی دار در سطح احتمال 1% بین تعداد شاخه فرعی با وزن هزار دانه حا کی از این است که رشد رویشی بیشتر تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف در بوته بیشتری به دنبال خواهد داشت در نتیجه اواخر فصل که گیاه با گرمای شدید برخورد می کند دیگر توانی برای پر کردن دانه ها و رسیدن کامل در آن شرایط سخت نمی ماند. بنابراین باید از ژنوتیپ هایی که تعداد شاخه فرعی کمتری تولید می نمایند استفاده شود . ضمن اینکه می توان از این صفت به عنوان یک شاخص گزینشی منفی استفاده کرد. به طور کلی می توان اظهار داشت گونه rapa برای شرایط دیم مناسب نیست اما کشت گونه های napus و juncea در مناطق دیم امکان پذیر است. هم چنین با توجه به گروهبندی های انجام شده به تنوع بین ژنوتیپ ها ی گونه ای براسیکا می توان پی برد . به طوریکه جهت دو رگ گیری ها برای حصول حد اکثر هتروزیس، باید از ژنوتیپ هایی با کمترین درجه خویشاوندی استفاده نمود. یعنی ژنوتیپ هایی را گزینش نماییم که در گروههای متفاوت قرار گرفته اند و آن ها را در دو رگ گیری ها برای اهداف اصلاحی مورد نظر بکار بریم . ضمن ای نکه همبستگی صفات تحت بررسی نشان داد می توان از صفت تعداد شاخه فرعی به عنوان یک شاخص گزینشی منفی استفاده کرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:35 ] [ علی ]

[ ]

بررسي مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد کاربردي و تجارت

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در طول 20 سال گذشته، بکارگیری تکنیک های کمی در صنعت سرمایه گذاری مالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اولین کاربرد این مدل ها در مدیریت ریسک و از طریق مدل های اندازه گیری منابع مختلف ریسک بوده است. در این پژوهش به بررسی مدل فاماو فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از دوره های زمانی 1387 تا 1391 استفاده شده است. جامعه آماری، سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.جامعه آماری، سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. در دوره تحقیق تعدادی از سهام شرکت ها وارد بازار شده و تعدادی نیز خازج شده اند، برای افزایش اعتبار پژوهش و همچنین کاهش اثرات منفی این گونه سهام، محدودیت هایی صورت پذیرفته که این گونه شرکت ها از دایره تحقیق خارج شوند. در این راستا، ابتدا برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار از مدل چندعاملی و رگرسیون سه متغیره استفاده و سپس بر اساس معیارهای بازده واقعی پرتفوی، ریسک پرتفوی و بازده شاخص بازار به مقایسه پرتفوی ها پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات سری زمانی ماهانه، فصلی و یکساله استفاده شده است. روش های آماری جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون سه متغیره، آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آماره دوربین واتسون و همچنین از نمودار P-P PLOT و نمودار اسکاتر (همگنی واریانس ها) و آزمون ضریب هبستگی پیرسون استفاده گردیده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:33 ] [ علی ]

[ ]

مقاله اثرسنجي افزايش سهم وسايل نقليه همگاني پرسرنشين بين شهري در کاهش تراکم ترافيک جادهها


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثرسنجي افزايش سهم وسايل نقليه همگاني پرسرنشين بين شهري در کاهش تراکم ترافيک جادهها دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرسنجي افزايش سهم وسايل نقليه همگاني پرسرنشين بين شهري در کاهش تراکم ترافيک جادهها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرسنجي افزايش سهم وسايل نقليه همگاني پرسرنشين بين شهري در کاهش تراکم ترافيک جادهها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرسنجي افزايش سهم وسايل نقليه همگاني پرسرنشين بين شهري در کاهش تراکم ترافيک جادهها :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
تعداد صفحات: 15
چکیده:
افزایش روزافزون سفرهای بین شهری، هزینه و مشکلات بسیاری برای دولتهای مختلف به وجود آورده است. تأخیر، تراکم در سفرها، آلودگی هوا، کاهش انرژیهای تجدیدناپذیز، مسائل روانی و افزایش زمان سفر نمونه هایی از این مشکلات هستند. از جمله مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، فقدان زیرساختهای حمل و نقل همگانی و استفاده زیاد مردم از خودروهای شخصی در حمل و نقل شهری و بین شهری میباشد. دولتها، راهکارهای مختلفی برای حل این مسئله انتخاب میکنند. مدیریت تقاضای سفر، توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و نیز استفاده از حمل و نقل پاک و سبز از جمله این راهکارها است. در این مقاله اطلاعات مربوط به سفرهای بین شهری استانهای مختلف کشور و همچنین ناوگان مورد استفاده در انجام سفر، در سال 1387 گردآوری شده است. سپس اثرات افزایش تعداد ون به جای تاکسیها و نیز مدیریت مناسبتر اتوبوسرانی در حمل و نقل مسافرین بین شهری بررسی شده است. همچنین میزان کاهش حجم ترافیک ناشی از حمل و نقل عمومی در جادههای بین شهری به صورت تابعی از افزایش ون به جای تاکسی و نیز افزایش تعداد مسافرین اتوبوسها و مینی بوسها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان بر طبق نتایج بدست آمده، مشخص شده است که مشکلات حمل و نقل همگانی برون شهری بسیاری از استانهای کشور بدین طریق قابل حل میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:31 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و ت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و تخصص هاي شغلي افسران فارغ التحصيل دارای 217 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و تخصص هاي شغلي افسران فارغ التحصيل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و تخصص هاي شغلي افسران فارغ التحصيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و تخصص هاي شغلي افسران فارغ التحصيل :

مقدمه :
از نظر برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی در قرن حاضر انسان محور توسعه است و روند پرشتاب توسعه زمان را در تسخیر خود دارد و انفجار اطلاعات و تخصصی شدن بیش از پیش وظائف در ابعادی وسیع و پیچیده از ویژگی های متمایز جوامع امروزی است و آموزش ابزاری برای مهیا ساختن انسان به منظور هدایت و كنترل فرایند توسعه و امور جامعه‌ای است كه در آن زندگی می‌كند . در واقع آموزش ، عنصر اساسی توسعه منابع انسانی است و توسعه منابع انسانی توسعه همه جانبه فرد در زندگی شغلی ، زندگی

اجتماعی ، زندگی خصوصی و مسائل فرهنگی است كه از طریق انتقال اطلاعات ، ایجاد نگرش‌ها و پرورش مهارتها و تغیرات مفهومی حاصل می‌شود . با این رویكرد می‌توان گفت كه توسعه منابع انسانی مبنای افزایش بهره‌وری ، اثربخشی و كارآئی و رضایت فردی است . و افزایش بهره‌وری در سازمانها در گرو تولید منابع انسانی و توسعه منابع انسانی غالباً در گرو آموزش كاركنان است .

آموزش عمدتاً با دو مفهوم اساسی یادگیری و تغییر رفتار همراه است و سازمانها در تلاشند تا با ایجاد تجارب و مهارتها زمینه لازم را برای انجام اثربخش وظائف شغلی كاركنان فر اهم سازند . توجه به آموزش بر این فرضیه مبتنی است كه سازمان زمانی می‌تواند توسعه و بهبود یابد كه كاركنان آن به طور نظام‌یافته و مداوم با فناوری نوین شغلی آشنا شوند و در جهت بهسازی و رشد و توسعه خویش گام بردارند و روش روبه رو شدن با تغییر و ایفای نقش در آن را بیاموزند . از طریق آموزش نه تنها می‌توان كاركنان را با فنون كار فردی و گروهی آشنا ساخت بلكه می‌توان در طرز تفكر ، نگرش و چشم‌اندازافراد نیز رسوخ كرد و تغییری متناسب با رشد و توسعه فردی و سازمانی در آنان پدید آورد .
در سازمانها و نهادهای محتلف كشور ما نیز تلاشی هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای ارتقاء سطح مهارت و معلومات شغلی كاركنان و انطباق دانسته‌های آنان با نوع كار و وظیفه‌ای كه در سازمان به عهده دارند در قالب برنامه‌های آموزشی مدون دانشگاهی صورت می‌گیرد .

بر همین اساس نیروی انتظامی در راستای دو ماموریت مهم خود یعنی :
1- ارائه خدمات تخصصی همچون گذرنامه ، امور راهنمایی و رانندگی ، نظارت بر اماكن عمومی و ;
2- پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت و به طبع آن احساس امنیت ، وظیفه دارد كه همگام با تحولات علمی و تخصصی نوین حركت كند تا در انجام ماموریت‌های فوق به گونه‌ای مطلوب به اهداف خود دست یابد .

در همین راستا از وظایف مهم دانشگاه علوم انتظامی كه بازوی توانمند علمی پلیس ایران است ، تولید و توسعه دانش انتظامی در سطوح بالا و آموزش و تربیت افسران در مقاطع تحصیلی عالی است كه در سالهای اخیر با تاسیس دانشكده‌های تخصصی روند رو به رشدی را طی نموده است .
پژوهشی كه از نظرتان می‌گذرد با هدف بررسی میزان تاثیر آموزشهای دوره كاردانی و كارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارتها و تخصصی های شغلی در افسران فارغ‌التحصیل انجام شده است . امید است نتایج این تحقیق بتواند در برنامه‌ریزی‌های آموزشی این نهاد مورد بهره برداری قرار گیرد و مثمر ثمر واقع شود .

طرح مسئله
یكی از مهمترین مسائلی كه در هر تشكیلاتی لازم است مدنظر قرار گیرد ، تقویت نیروی انسانی موجود در سازمان است هدف از تقویت نیروی انسانی افزایش توانائیها و مهارتهای كاركنان است تا در پرتو آن بازدهی و كارآئی بالاتری بدست آید ، در سازمانهای تولیدی افزایش كارآئی و مهارت از راههای كمی قابل سنجش هستند ، اما در سازمانهای خدماتی نظیر نیروی انتظامی این امر به سادگی مسیر نیست .

در این زمینه نظریات مختلفی ارائه شده است كه یكی از آنها نظریه اثربخشی سازمان است . مطابق این نظریه یك سازمان به ویژه سازمان دولتی هنگامی كارآمد است كه در برابر استفاده از منابع مالی و انسانی ، عرضه‌كننده بیشترین فایده باشد . بیشترین فایده نیز از مقایسه با معدل ارائه خدمات توسط موسسات مشابه و رقیب قابل تقویم می‌باشد .
به هر حال از آنجا كه نیروی انسانی و آموزش این نیرو اساسی‌ترین برنامه همه سازمانها محسوب می‌شود و به تعبیری شاید اشاعه دانش به وسیله برنامه‌های آموزش ، مهمترین طریقه ایجاد تحول در رفتار فرد باشد . ارزشیابی آموزش‌های بعمل آمده نیز به عنوان مكمل برنامه‌ها می‌بایست مورد نظر قرار گیرد .

تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر در ناجا با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف از اهداف بسیار مهمی است كه باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول كرد . در همین راستا به منظور افزایش توانایی و مهارت پرسنل ناجا دانشگاه علوم انتظامی از سال 1377 بصورت گرایشی و از سال 1380 به صورت رشته‌ای به پذیرش و آموزش دانشجویان پرداخته و آموزش تخصصی را سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده است . در نظام جدید آموزشی 14 رشته كارشناسی و 13 رشته كاردانی با توجه به نیازهای تخصصی ناجا در مقاطع مختلف طراحی گردید و برای اجرای آن در ساختار دانشگاه علوم انتظامی تغییرات عمده‌ای به وجود آمد . تا فارغ‌التحصیلان این دانشگاه را به سوی علمی شدن، تخصص‌گرایی و مواجهه عالمانه و

محققانه با آسیب‌های اجتماعی و افزایش قابلیت ، كارآمدی وتوانمندی در انجام وظایف سوق دهد . مسلم است چنانچه اطمینان نداشته باشیم كه آموزش توانسته است، تغییرات رفتاری و مهارتی لازم را پس از ختم دوره و در زمان اشتغال به كار در كاركنان جهت تحقق اهداف سازمان فراهم كرده باشد انجام و هزینه سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع به طرح و اجرای دوره‌های آموزشی و تخصصی بی‌معنا خواهد بود . علت انتخاب این موضوع تحقیق در حقیقت این است كه بدانیم چه مشكلاتی در راه یادگیری مهارتهای لازم برای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی وجود داشته و مانع ایجاد تغییرات مثبت رفتار مهارتی در آنان می‌گردد . همچنین تحقیق حاضر در صدد است تا با بررسی ساختار و كاركرد آموزش دوره‌های

كارشناسی و كاردانی دانشگاه علوم انتظامی به این سوال اساسی پاسخ دهد كه آموزشهای دوره كاردانی و كارشناسی این دانشگاه تا چه اندازه در ایجاد مهارتهای شغلی در افسران فارغ التحصیل موفق بوده است؟.

سوالات فرعی این تحقیق عبارتند از :
1- كدام گروه از افسران فارغ‌التحصیلان ( افسران آموزش‌دیده تخصصی یا افسران آموزش‌دیده عمومی ) از مهارت شغلی بالاتری برخوردار می‌باشند ؟
2- كدام گروه از افسران فارغ‌التحصیل آمادگی روانی و شخصی بیشتری برای یادگیری مهارتهای شغلی را دارا می‌باشند ؟
3- آیا بین ویژگی‌ها اساتید دو گروه از افسران فارغ‌التحصیل تفاوت وجود دارد ؟

4- سازمان‌دهی برنامه‌های درسی كدام دسته از افسران فارغ‌التحصیل با نیازهای شغلی دستگاههای اجرایی ناجا دارای انطباق بیشتری می‌باشد ؟
5- آیا میان میزان توجه دانشگاه به كارورزی دو گروه از افسران فارغ‌التحصیل تفاوت وجود داشته است ؟
6- فضای آموزشی كدام دسته از افسران فارغ‌التحصیل از نظر استانداردهای آموزشی دارای وضعیت بهتری بوده است ؟
7- انعطاف‌پذیری كدام گروه از افسران فارغ‌التحصیل نسبت به تحولات فن‌آوری بیشتر می‌باشد ؟

8- آیا میان محتوای آموزش‌های ارائه شده از طرف دانشگاه به هر دو گروه تفاوت وجود دارد ؟
9- آیا میان میزان شكوفایی استعدادها و خلاقیتهای شغلی دو گروه از افسران فارغ‌التحصیل تفاوت وجود دارد ؟

بیان اهمیت و فایده تحقیق
ارزشیابی و تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش‌ها بعنوان یك اصل انكار ناپذیر نقش مهمی در اصلاح فرآیندهای آموزش دارد. امروزه داشتن نیروی انسانی ماهر و متخصص مستلزم ارائه برنامه‌ای منظم ، دقیق و كار آمد در حیطه آموزش است. در این میان مشخص كردن میزان اثر بخشی آموزش‌ها در كمك به سازمان جهت رسیدن به اهداف ، امری ضروری و حائز اهمیت است. تعیین میزان اثر بخشی دوره ها ، امكان استفاده ازبازخور آنها را در ارتقای سطح آموزش‌های جدی مهیا می‌سازد ره آورد فعالیتهای آموزشی«افزایش و ایجاد دانش و مهارتهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای است بدین معنی كه دانش یا مهارت‌های اكتسابی در فرایند آموزش، به خودی خود قابل مصرف نیستند، بلكه آنها ویژگیها یا عوامل لازم برای افزایش كارآیی و اثر بخشی عملیات هستند به عبارت روشنتر بهره‌دهی آموزش در درجه اول در قالب افزایش دانش، بهبود عملكرد فكری و شغلی كاركنان متبلور می‌شود .بنابراین، از طریق سنجش میزان

افزایش آگاهی‌ها ، بهبود مهارتهای شغلی و قابلیتهای اكتسابی جدید می‌توان بازده هزینه‌های مصروفه درجهت آموزش را توجیه كرد. به طور كلی«هزینه‌های مصرف شده در فرآیند آموزش دلیل موجهی بر لزوم ارزشیابی اثر بخشی آموزش‌ها است دوره‌های آموزشی كه بدون ارزشیابی و به صورت سیستم‌های بسته و منجمد ، یكی پس از دیگری اجرا می‌گردند ، پس از گذشت اندك زمانی با شكست روبرو خواهند شد . در صورتیكه دوره‌های آموزش ، مخصوصاً آموزشی دانشگاهی باید به صورت سیستم‌های باز به مرحله اجرا درآیند . به این ترتیب كه مسئولان امر دائماً با محیط خارج خود ( محیط واقعی كار ) در تماس باشند و شرایط داخل و خارج سیستم آموزشی خود را به كمك روش‌های كامل و صحیح ارزشیابی و با محیط واقعی كار منطبق سازند . اینجانب نزدیك به چهارده سال در هیئت علمی و آموزش دانشگاه علوم انتظامی مشغول به كار بوده‌ام و برای سالهای طولانی در جریان برنامه‌ریزیهای

آموزشی دانشگاه قرار داشته ام . نظر به اینكه تاكنون در زمینه یادگیری مهارتهای شغلی ارزیابی دقیقی از عملكرد دانشگاه بعمل نیامده است ، مدیران و فرماندهان ذیربط تلقی روشنی از نتایج اجرای برنامه‌ها و محتوای آموزش ندارند . نتیجه اینكه آموزش دانشگاه بدون بهره‌گیری از سیستم بازخور Feed back به كار خود ادامه می دهد . البته پس از پایان هر دوره معمولاً ارزیابی مختصری از جوانب مختلف در مورد دوره آموزشی انجام می‌شود . بدین ترتیب كه پرسشنامه‌‌هایی حاوی تعدادی سؤال در اختیار دانشجویان قرار گرفته و نتیجه به اطلاع فرماندهان می‌رسد . اما تجربه نشان داده كه این امر به صورت یك وظیفه قالبی و تشریفاتی انجام می شود و فاقد ارزش تحقیقاتی است . بسیاری از متفكرین آموزشی و در

راس آنان كرانباخ ، بهبود برنامه درسی وتحصیلی را هدف اصلی تحقیقات ارزشیابی آموزشی می‌دانند . امروزه ارزشیابی آموزش كاری تحقیقاتی تلقی می‌شود كه از روش‌های كمی و كیفی و نیز روش‌های رسمی و غیررسمی برای جمع‌آوری انواع اطلاعات درباره یك فعالیت آموزشی استفاده می‌كند . تا از این طریق بتواند آن فعالیت را بفهمد ، درباره‌اش قضاوت كند و به بهبود آن كمك كند . امروزه این عقیده كه ارزشیابی مركز فرایند آموزشی و هدف آن بهبود برنامه آموزشی می‌باشد، پذیرش عام یافته است و این امر ، ارزشیابی را به عملیاتی مستمر تبدیل كرده است . روشن است كه بدون ارزشیابی نظامدار از آموزش دانشگاه نمی‌توان درباره مفید بودن سیستم آموزشی قضاوت كرد و مهمتر اینكه نمی‌توان به بهبود برنامه

كمك كرد . برنامه‌های آموزشی پلیس تهیه می‌شوند ، آزموده می‌شوند ، اصلاح می‌شوند و سرانجام برای اجرا در سطحی وسیع پذیرفته می‌شوند . از طریق ارزشیابی دقیق برنامه‌های آموزشی نقاط قوت و ضعف این برنامه‌ها آشكار می‌‌شود و برنامه‌ریزان و مسئولان اجرایی می‌توانند كاستی‌ها و نارسایی‌ها را رفع و نقاط قوت را تقویت كنند . به همین دلیل ارزشیابی دوره‌های آموزشی دانشگاه علوم انتظامی اهمیت و ضرورت دارد .
بیان اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق كشف روابط میان دو عامل آموزش تخصصی و ایجاد مهارتها و تخصص‌های شغلی افسران فارغ‌التحصیل می‌باشد . ممكن است این مطلب در وهله اول واضح به نظر آید و گفته شود كه آموزش تخصصی در مقایسه با آموزش عمومی در ایجاد و ارتقاء مهارتها و تخصص‌های شغلی مؤثرتر می‌باشد . اما توجه به این نكته لازم است كه عده‌ای از مدیران ناجا و افسران در صحبت‌ها و گزارش‌های خود نسبت به این امر ابراز تردید می‌نمایند و بین این دو نوع آموزش از نظر كارآیی تفاوتی قائل نمی‌شوند و حتی بعضی اوقات آموزش عمومی را بهتر ارزیابی می‌كنند . از آنجا كه قضاوت نهایی می‌بایست پس از تحقیق و سنجش آماری صورت پذیرد . قاعدتاً سخنان و گزارشها ابهام‌آمیز آنها می‌تواند به عنوان صورت مسأله و هدف این تحقیق مورد ارزیابی قرار گیرد . بنابراین با توجه به اهمیت موضوع آموزش اهداف كلی و جزیی این تحقیق عبارتند از :
الف – اهداف كلی:

1- بررسی تاثیر آموزش دانشكده‌های تخصصی بر میزان یادگیری مهارتهای شغلی و تخصصی افسران فارغ‌التحصیل و مقایسه آن با قبل از تخصصی شدن
2- از آنجا كه ساختار آموزشی دانشگاه همانند ساختار سایر سیستم‌های آموزشی دیگر از اجزاء دانشجو ، استاد ، برنامه‌ریزی ، فضای آموزشی و محتوای آموزش تشكیل شده است؛
مطالعه و مقایسه ویژگی های این اجزا آموزشی در دو نظام آموزش عمومی و تخصصی دانشگاه ما را در شناخت مشكلات و موانع موجود در ساختار آموزش دانشگاه آگاه‌تر نموده در نتیجه زمینه ای مناسب برای مسئولان ذیربط جهت تصمیم‌گیری در جهت رفع مشكلات و تداوم و گسترش دوره ‌های مشابه فراهم می‌آید .
ب- اهداف جزئی:

1- بررسی میزان انطباق برنامه‌های درسی دانشگاه با نیازهای شغلی دستگاههای اجرایی ناجا
2- بررسی محتوای آموزشهای ارائه شده در دانشگاه علوم انتظامی
3- بررسی فضای آموزشی دانشگاه علوم انتظامی
4- شناخت خصوصیات اساتید و افسران فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی
5- بررسی تاثیر دوره كارورزی دركسب مهارتهای شغلی افسران فارغ‌التحصیل.
فرضیه های تحقیق

1- افسران آموزش دیده تخصصی نسبت به افسران آموزش دیده عمومی از مهارت شغلی بالاتری برخوردار هستند .
2- میان ویژگی‌های روانی افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم انتظامی در دو گروه آموزش عمومی وآموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .
3- میان ویژگیهای شخصی افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم انتظامی در دو گروه آموزش عمومی وآموزش تخصصی تفاوت وجود دارد.
4- میان خصوصیات اساتید افسران فارغ‌التحصیل در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی دانشگاه علوم انتظامی تفاوت وجود دارد .
5- میان فضای آموزشی دو گروه افسران فارغ‌التحصیل آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

6- میان میزان انطباق برنامه‌های درسی هر دو گروه از افسران فارغ‌التحصیل‌با نیازهای شغلی دستگاههای اجرایی ناجا تفاوت وجود دارد . »
7- میان میزان انعطاف‌پذیری افسران فارغ‌التحصیل نسبت به تحولات فن‌آوری در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .
8- میان محتوای آموزش‌های ارائه شده جهت افسران فارغ‌التحصیل در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .
9- میان ویژ‌گیهای دوره كارورزی افسران فارغ‌التحصیل در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .

10- بین میزان خلاقیت شغلی افسران فارغ‌التحصیل آموزش عمومی و آموزش تخصصی تفاوت وجود دارد .
تعاریف نظری و عملی مفاهیم
در فرضیه ها و عنوان مسأله واژه‌ها و متغیرهایی بكار می‌رود كه گاهی اوقات دارای معانی یكسانی برای عموم نمی‌باشد . اینگونه واژه‌ها و متغیر‌ها ، باید قبل از اقدام به هر كاری ، حتی قبل از طرح و برنامه‌ریزی ، به طور مشخص تعریف شوند ، توجه نكردن به این مطلب ، در مراحل بعدی تحقیق ، موجب انحراف محقق از مسیر اصلی و مورد نظر خواهد شد . به همین دلیل تعریف واژه‌ها و اصطلاحات در زیر آورده شده است .
آموزش
برای آموزش تعاریف متعددی ارائه شده است كه در ذیل به مواردی از آنها اشاره می‌شود.
كلیه مساعی و كوشش‌هایی است كه در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه‌ای ، شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در كاركنان یك سازمان به عمل می‌آید و آنان را آماده انجام وظایف و پذیرش مسئولیت ‌های شغلی خود می‌نماید .
آموزش و بهسازی در سازمان عبارتست از اكتساب مهارتها ، دانش و نگرش‌هایی كه افراد را برای نیل به اهداف معین فردی و سازمان‌شان در حال و آینده توانا می‌سازد
نوعی كوشش نظام‌دار كه هدف اصلی آن عبارتست از هماهنگ و همسو كردن آرزوها ، علایق و نیازهای آتی افراد با نیارها و اهداف سازمان در قالب كارهایی كه از افراد انتظار می‌رود.
آموزش مجموعه‌ای از فعالیتهای هدفمند ، از پیش‌اندیشیده شده و طرح‌ریزی‌شده‌ای است كه با هدف افزایش رفاه و اثربخشی فرد و سازمان بطور مداوم و نظام‌مند به بهبود و ارتقای سطح دانش ، مهارتها و نگرشهای كاركنان می‌پردازد .

آموزش عبارتست از بهبود نظام‌دار و مداوم كاركنان از نظر دانش ، مهارتها و رفتارهایی كه به رفاه سازمان محل خدمتشان كمك می‌كند .
آموزش عبارتست از فرایند رساندن فردبه سطحی از شایستگی .
آموزش عبارتست از هرگونه فعالیت با تدبیر از پیش‌تعیین شده‌ای كه هدف آن ایجاد یادگیری در فراگیران است .
آموزش عبارتست از مجموعه‌ای از فعالیت‌های نیازسنجی و برنامه‌ریزی و به منظور اصلاح و بالا بردن دانش ، مهارتها ، نگرش‌ها و رفتارهای اعضای سازمان برای
انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانی .

آموزش عبارتست از یاد دادن نظام مند مهارتها ، قواعد ، مفاهیم و نگرش‌هایی كه به عملكرد بهبود یافته در یك محیط دیگر ( محیط كاری ) منجر می‌گردد .
بالاخره اینكه ، آموزش كاركنان عبارتست از انجام یك سلسله عملیات مرتب ، منظم ، پشت سرهم ، و با اهداف مشخص و معین كه به منظور :
الف : ایجاد و یا ارتقای سطح دانش و آگاهی كاركنان .
ب : ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی در كاركنان .

ج : ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار جامعه كه در كاركنان به كار گرفته می‌شود .
محیط آموزشی : واژه محیط از منظر محیط‌شناسی ، مجموعه شرایط خارجی را كه یك موجود زنده در آن جای گرفته و از آن تاثیر می‌پذیرد ، می‌رساند كه در عین حال ، عرصه عمل این موجود زنده را تشكیل می‌دهد كه برای زندگی باید با آن انطباق یابد . به طور كلی چنانچه محیط آموزشی را به عنوان نوعی محیط اجتماعی تلقی نمائیم در این صورت به معنای مجموعه شرایط ، اوضاع و مقتضیات چارچوب حیات اجتماعی خواهد بود كه اعضای یك جامعه یا یك گروه با آن مواجه می‌شوند ; در این معنی ، محیط یك جامعه متعارف ، همچون “بوم

اجتماعی است ” كه امكان جریان اجتماعی شدن هر كسی را فراهم می‌سازد . از این رو ، سخن از محیط فكری ، محیط اخلاقی و ; نیز به میان می‌آید . د راین تحقیق منظور از محیط آموزشی نه به معنای همه آن چیزهایی است كه یك سازمان آموزشی نسبت به آن خارجی بوده .و از آن تاثیر می‌پذیرد كه ممكن است شامل محیط تكنولوژی ، محیط سیاسی ، محیط اقتصادی ، محیط اجتماعی و نظایرآن باشد بلكه غرض از محیط آموزشی مطابق با رویكرد سیستمی به مثابه یك سیستم یا سازمان آموزشی متشكل از ساختار و كاركرد است كه تعامل آن با محیط‌های مذكور اخیر ، به شكل درونداد – مانند مواد ، اطلاعات ، افكار ، منابع مالی و فراگیران و برونداد – مانند اطلاعات و دانش جدید ، تكنولوژی و دانش ‌اموختگان – رخ می دهد كه در تحقیق حاضر ، دانشگاه علوم انتظامی مورد نظر است كه توسط یك سری از مختصات و عناصر درونی مشروط میشود كه از جمله عناصر عمده آن عبارتند از :
1)خصوصیات اساتید : منظور ویژگی‌هایی همچون داشتن تسلط بر موضوع درس ، قدرت انتقال مطالب درسی ، انگیزه و علاقه كافی به موضوع درس ،داشتن انرژی و نیروی كافی برای تدریس و داشتن تجربه شغلی مرتبط با موضوع درس می‌باشد .

2)خصوصیات دانشجویان :منظور توانایی یادگیری ، میزان علاقمندی به شغل ، محل تولد ، نوع دیپلم و سن دانشجویان است .
3)محتوای آموزشی : منظور مطالبی می‌باشد كه در كلاس ،كارگاهها و آزمایشگاهها یا در جزوات و كتب درسی توسط اساتید مطرح می‌گردد . كه ممكن است نوین و متناسب با نیازهای امروز ناجا و جامعه باشد . یا كهنه و نامتناسب با نیازها باشد .

4)فضای آموزش :منظور آن دسته از تجهیزات و ابزار آلات و فرصتهایی است كه در آموزش نقش اساسی برعهده دارند و فقدان یا كمبود این امكانات باعث آثار منفی در فرایند آموزش می‌شود .

5)سازمان دهی برنامه‌های درسی : عبارت از مجموعه ارتباطات منطقی و منظم میان فعالیتهای آموزشی كه تربیت نیروی انسانی شاغل برعهده آنان می‌باشد .
مهارت شغلی : مهارتهای شغلی به شیوه‌های منظم عملیاتی و فنون كلی برخورد با ابزار ، تجهیزات و مسائل شغلی اشاره می‌كند . ابزار و مسائل شغلی ممكن است دارای چنین ماهیتی باشند كه به اطلاعات تخصصی و فنی زیادی نیاز نداشته باشند . حتی می‌توان فرض كرد كه این گونه اطلاعات مورد نیاز، بخشی از مجموعه دانش عمومی فرد را تشكیل می‌دهد . مسائل دیگر ممكن است به اطلاعات تخصصی و فنی سطح بالاتری نیاز داشته باشند ، آن گونه كه برای برخورد با ابزار و مسائل ،مهارتهای ویژه‌ای لازم باشند . اهداف مرتبط با مهارتهای شغلی بر فرایندهای ذهنی سازماندهی و تجدید سازمان كه برای رسیدن به منظوری معین لازمند تاكید می‌كنند . مواد مورد نیاز هدفهای مربوط به مهارتهای شغلی ممكن است بطور منظم از طریق آموزش در اختیار یادگیرنده گذاشته شوند یا اینكه او ( یادگیرنده ) خود در محیط كار با آنها آشنا شود . د راین تحقیق مهارت شغلی بعنوان ” توانایی انجام وظایف به بهترین صورت به وسیله فرد حائز شرایط ” تعریف می‌شود .

برای آزمون پذیر كردن مفهوم فوق با استفاده از دیدگاه نظری بنجامین اس . بلوم و كرك پاتریك كه چارچوب نظری تحقیق بر آن استوار است از آزمون كتبی عملكردی استفاده می‌شود . اما از آنجا كه این دو در زمینه مهارتهای انتظامی پرسشنامه‌ای بدست نداده است . در این تحقیق به تدوین پرسشنامه خودساخته با استفاده از داوران مطلع از موضوع مبادرت نمودیم . كه در آن برای سنجش مهارت افسران فارغ‌التحصیل از شاخص‌های سرعت در انجام كار ، دقت در انجام كار ، نحوه تصمیم‌گیری در مسائل شغلی ، میزان آشنایی با وسایل و تجهیزات

تخصصی محیط كار ، میزان مهارت در پاسخگویی به انتظارات فرمانده و مسئول بالاتر ، میزان تاثیرگذاری مثبت در محیط كار ، نحوه استفاده از كامپیوتر ، میزان آشنایی با ورزش‌های رزمی، رانندگی با اتومبیل ، موتورسواری ، تیراندازی ، شنا ، صف جمع ، زبان خارجه ، فن سخنوری ، انجام پژوهش در مسائل اجتماعی و انتظامی ، سلاح‌شناسی ، قدرت تجزیه و تحلیل

مسائل شغلی ، مهارت ارائه راه‌حل‌ها برای مواجه شدن با شرایط مختلف ، مهارت مواجه شدن با ارباب رجوع ، مهارت در برقراری رابطه با پرسنل زیر دست ، مهارت در آئین نگارش و مكاتبات شغلی، میزان آمادگی و مهارت وی برای شركت د رماموریتها و موقعیت‌های بحرانی و میزان تسلط بر تكنیكهای شغلی ،استفاده شد . این پرسشنامه توسط مسئولان و مدیران واحد خدمتی افسران فارغ‌التحصیل پاسخ داده می‌شود . و بر اساس نظر مدیران مطلع از وضعیت مهارت شغلی افسران نمره مهارت شغلی آنان تعیین می‌شود .

لازم به ذكر است ، هریك از شاخص‌های فوق از یك طیف پنج ارزشی : 1- خیلی زیاد
(ضریب 5 ) 2- زیاد ( با ضریب 4 ) 3- متوسط ( با ضریب 3 ) 4- كم ( با ضریب 2 ) 5- خیلی كم4( باضریب 1 ) ملهم از طیف لیكرت اندازه‌گیری می‌شود . كه با توجه به ضریب‌های داده شده ، میزان مهارت هر پاسخگو بین 120-24 معین می‌شود . بر این اساس میزان مهارت هر دانشجو در چهار سطح الف ( عالی ) ب ( خوب ) ج ( متوسط ) د ( ضعیف ) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . با توجه به اینكه حداقل نمره پاسخگو 24 و حداكثر 120 می‌باشد . درجه الف ( عالی ) به پاسخگویانی كه نمره آزمون مهارت آنها بین 120-100 باشد تعلق می‌گیرد . همچنین درجه ب (خوب ) ، درجه ج ( متوسط ) ، درجه د ( ضعیف ) به پاسخگویانی كه نمرات آزمون آنها به ترتیب بین 99-80 ، 79-60 و كمتر از 60 باشد تعلق می‌گیرد .

ویژگی‌های روانی و شخصی افسران فارغ‌التحصیل : چون روان یا ذهن افراد را مستقیماً نمی‌توان دید، در نتیجه مستقیماً هم نمی‌توان آن را مطالعه كرد، همانطور كه یك راننده ، به هنگام خریدن یك اتومبیل ، قدرت موتور آن را د رنظر نمی‌‌گیرد بلكه عملكرد موتور را در نظر می‌گیرد ، محقق نیز عملكرد ذهن یا روان را در نظر می‌گیرد و از روی عملكرد به ویژگی‌های ذهن پی می‌برد . در اینجا منظور از ویژگیهای روانی همان توانایی یادگیری مهارتها و میزان علاقمندی افسران فارغ التحصیل به شغل و تخصص‌شان می‌باشد . همچنین منظور از ویژگی‌های شخصی همان فضای زیستی ( شهر یا روستایی كه در آن بزرگ شده‌اند.) ، نوع دیپلم ، سنوات خدمتی و سن افسران فارغ‌التحصیل می‌باشد .

ظرفیت افراد برای یادگیری یكی از بدیهی‌ترین تفاوتها میان افراد است كه قبل از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد . به بیان ساده ، هیچ‌كس نمی‌تواند حتی با صرف زمان بسیار و آموزش مجدانه چیزی را كه ورای ظرفیت اوست ، بیاموزد . هرچند جریان آموزش به نحوی است كه باعث می‌شود دانشجویان هر گروه آموزشی كمابیش مشابه یكدیگر باشند ، بازهم تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت افراد یك گروه دیده می‌شود . علاوه بر تفاوتهای میان ظرفیت افراد برای یادگیری ، پیاژه و دیگران معتقدند كه یادگیری هر مطلب خاص فقط وقتی ممكن می‌شود كه قبلا رشد خاصی برای آن مطلب صورت گرفته باشد . مدرس باید بداند كه دانشجویان نمی‌توانند تجربه خاصی را كه در درس به آنها داده می‌شود درك و یا از آن استفاده كنند ، مگر آنكه اطلاعات پیش بایسته برای آن تجربه در ذهن آنها وجود داشته باشد . حتی اگر مطالبی كه باید آموخته شود در حد توان و ظرفیت فراگیر باشد و او بعداً آن را به خوبی بفهمد ، با این همه ممكن است كه در لحظه آموزش ، یادگیری به دلایلی صورت نگیرد . در اینجا برای عملیاتی كردن و سنجش پذیر نمودن مفاهیم توانایی یادگیری ، میزان علاقمندی ، فضای زیستی از سوالات و شاخص‌های زیر استفاده بعمل می‌آید .

متغیر
مفهوم شاخص‌ها گروه‌بندی
ویژگیهای روانی توانایی‌یادگیری مقایسه معدل لیسانس دو گروه 20- 18-99/17-16-99/15-14-99/13-12-كمتر از 12

میزان‌علاقمندی به شغل و تخصص 1- تا چه اندازه به شغل و رشته تخصصی خویش علاقمند باشید‌؟
2- به خاطر علاقه‌ای كه به شغل خود دارید تا چه اندازه حاضرید مشكلات ناشی از آن را تحمل كنید ؟
3- به چه میزان از انجام وظایف شغلی لذت می‌برید ؟
4- زمانیكه به مرخصی می‌روید تا چه اندازه دلتنگ شغل خود می‌شوید ؟ و مایلید كه هر چه سریعتر به سركار خویش بازگردید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط كم خیلی‌كم

خیلی زیاد زیاد متوسط كم خیلی‌كم

خیلی زیاد زیاد متوسط كم خیلی‌كم

خیلی زیاد زیاد متوسط كم خیلی‌كم
ویژگیها شخصی فضای زیستی قبل از ورود به دانشگاه ، بیشتر عمر خود را در چه محیطی به سر برده‌اید ؟ 1- تهران و شهرهای اصلی ( مانند تبریز ، مشهد ، اصفهان ) 2- شهرهای فرعی ( شهرستان ) 3- روستاو عشایر
سن 25-21ساله،30-26ساله،35-31ساله،40-36ساله،45-41ساله،50-46ساله .
نوع دیپلم ریاضی تجربی ، انسانی ، سایر (فنی‌و‌حرفه‌ای )
سنوات خدمتی

خصوصیات اساتید : داده‌های ارزشیابی برای قضاوت درباره اساتید از سه منبع زیر بدست می‌آید :
الف – خودارزیابی اساتید ب- نظر خواهی از دانشجویان ج- نظرخواهی از همكاران
دراینجا تذكر این نكته ضرورت دارد كه استفاده از روشهای خودارزیابی اساتید و نظرخواهی از همكاران برای سنجش ویژگی‌ها و عملكرد اساتید در صورتی ازاعتبار لازم برخوردار خواهد بود كه فرهنگ « شفافیت » و « پاسخگویی » در سازمان آموزش رایج باشد . در غیر اینصورت این نوع ارزیابی را نه تنها نمی‌توان به منظور قضاوت تایید یا رد صلاحیت اساتید به كار برد ، بلكه استفاده از آن برای هر منظور دیگری باید با احتیاط باشد . به عبارت دیگر ، خودارزیابی اساتید و نظرخواهی از همكاران راجع به اساتید در صورتی مفید خواهد بود كه فرهنگ ارزشیابی به

عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی مورد پذیرش قرار گرفته باشد . در صورتی كه مفروض یاد شده معتبر نباشد ، تفسیر داده‌های حاصل از این منبع نمی‌تواند از اعتبار لازم برخوردار باشد . داده‌های حاصل از نظرخواهی از دانشجویان معمولاً در ارزشیابی‌های آموزش عالی به كار می رود . اما ، این داده‌ها تحت تاثیر توانایی دانشجویان واقع می‌شود . بنابراین تفسیر آنها در صورتی می‌تواند برای قضاوت درباره اعضای هیأت علمی مورد استفاده قرار گیرد . به عبارت دیگر ارزشیابی هیأت علمی به وسیله دانشجویان در صورتی مفید است كه داده های حاصل

از آن جهت بهبود قابلیتهای هیات علم مفید واقع شود كه به عنوان بخشی از مجموعه داده‌های مربوط به اعضا هیات علمی مورد استفاده قرار گیرد. انجام این عمل مستلزم آن است كه ارزشیابی یاد شده جزئی از سیستم پرورشی و تقویت تواناییهای اعضای هیأت علمی باشد . چنین سیستمی از یك طرف ، برای آن دسته از اعضای هیأت علمی كه از طریق تفسیر داده‌ها عملكردشان مطلوب ارزیابی شده است بازخوردی مثبت فراهم می‌سازد . از طرف دیگر ، برای آن دسته دیگر از اعضای هیأت علمی كه عملكردشان نسبتاً مطلوب یا نامطلوب

ارزیابی می‌شود ، شرایط لازم را برای تقویت دانش ، مهارتها و ارتقای تواناییهای تخصصی فراهم می‌آورد . درغیر اینصورت ، تفسیر داده‌های حاصل از نظر‌خواهی دانشجویان درباره اعضای هیأت علمی موجب اریبی در قضاوت خواهد بود . در اینجا از افسران فارغ‌التحصیل راجع به خصوصیاتی همچون تسلط استاد بر موضوع درس ، قدرت انتقال مطالب درسی ، انگیزه و علاقه كافی به موضوع درس ، داشتن انرژی و نیروی كافی برای تدریس ،داشتن تجربه شغلی مرتبط با موضوع ، انطباق مدرك تحصیلی استاد با موضوع درس و روش تدریس استاد سوال شده است . به عبارت ساده‌تر برای عملیاتی كردن و سنجش پذیر نمودن مفهوم خصوصیات اساتید از سوالات 17-10 پرسشنامه افسران فارغ التحصیل استفاده می‌شود.

فضای آموزشی : فضایی كه فرآیند آموزش – یادگیری در آن صورت می‌گیرد، درنتیجه حاصل از فرآیند آموزش بسیار موثر است . بعضی از انواع یادگیری باید به صورت ارائه مطلب به شكل فیزیكی باشد و در این صورت آزمایشگاه مجهز به وسایل مورد نیاز است . نوع دیگری از یادگیری نیازمند شبیه‌سازی است و فراهم كردن وضعیتی كاملاً مشابه دنیای واقعی ضروری می‌باشد . صرف‌نظر از طبیعت محیط یادگیری ، بخوبی می‌دانیم كه راحتی و آسایش جسمی فراگیر عامل اصلی و اولیه در یادگیری مطلوب است . شلوغی كلاس ، جریان نامناسب هوا ، نداشتن دید كافی ، سردی و گرمی محیط به آسانی می‌توانند حواس افراد را پرت كنند و مانع از یادگیری آنها بشوند . بنابراین ، مقدمه هر اقدام آموزشی وجود فضای مورد نیاز است . بنابراین ، فضای آموزشی یكی از مؤلفه‌های برنامه آموزش‌های مهارتی را تشكیل می‌دهد . كسب اطلاع دقیق درباره كمیت و كیفیت فضای آموزشی حائز اهمیت فراوانی است . در اینجا منظور از فضای آموزشی “آن دسته از تجهیزات ، ابزار آلات ، فرصت‌ها و مكان‌هایی است كه در آموزش نقشی اساسی برعهده دارند و فقدان یا كمبود این امكانات باعث آثار منفی در فرایند آموزش می‌شود . ”
برای عملیاتی كردن و سنجش پذیرنمودن مفهوم فضای آموزشی از سوالات 27-24 پرسشنامه استفاده شد..
كارورزی : عبارت از دوره‌ای می‌باشد كه با هدف ارتقا مهارتهای شغلی و آشنایی دانشجویان با محیط ناجا برگزار می‌گردد . برای سنجش مفهوم میزان توجه دانشگاه به كارورزی از سوالات 23-18 پرسشنامه استفاده شد.
نیازهای شغلی دستگاههای اجرایی ناجا : منظور مهارتها تخصص‌هایی می‌باشد كه ناجا جهت انجام ماموریتها و وظایف خویش به آن نیاز دارد .
سازمان‌دهی برنامه‌های درسی : برنامه‌ریزی درسی بعنوان یك حوزه تخصصی درصدد مفهومی كردن پدیده‌های مربوط به انسان و جهان به منظور تسهیل امر یاددهی و یادگیری است و برنامه‌ریزی درسی آنگاه كه در امر آموزش‌های علمی ، كاربردی مشاركت می‌نماید ، جهت بهینه سازی فرایند آموزش عناصر و مراحل دیگری را جستجو می‌كند . سازمان‌دهی برنامه‌های درسی یكی از مراحل برنامه‌ریزی آموزشی است كه ماهیت آن ، عناصر دیگر و نیاز پیامدهای طراحی و اجرای برنامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد .

می‌دانیم كه تدوین برنامه درسی با مشخص كردن مسأله یا تعیین نیاز اساسی كه برنامه برای رفع آن مدون شده است آغاز می‌شود . برآوردن این نیاز اساسی ، فلسفه وجودی یا رسالت اصلی برنامه درسی را تشكیل می دهد . پژوهشگران آموزشی و دانشمندان برای پاسخ به این سوال كه : « چه عناصر و مهارتهای علمی مناسب گنجانیده شدن در برنامه درسی است » ، پاسخ‌های مختلفی داده‌اند ، یكی از مقبول‌ترین این پاسخ‌ها تاكید بر ارتباط میان سازماندهی برنامه‌های درسی با نیازهای شغلی و مهارتهای مورد نیاز سازمان‌ها دارد. ما در اینجا سازماندهی برنامه‌های درسی را عبارت از مجموعه ارتباطات منطقی و منظم میان فعالیت‌های واحد اموزشی كه تربیت نیروی انسانی شاغل بر عهده آنان می‌باشد تعریف می‌كنیم . به عبارت ساده‌تر در برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف می‌بایست مهارتهای اصلی مورد نیاز در هر تخصصی مورد توجه قرار گرفته ، همچنین میان دروس تئوری و عملی ارتباطی منطقی و منظم وجود داشته باشد . عنصر اصلی برنامه‌ریزی درسی ، تشخیص مهارتها و دانشی است كه دانشجو باید كسب كند . برای سنجش پذیر نمودن مفاهیم فوق از سوالات 32-28 استفاده شد.

محتوای آموزش : محتوای اموزش به تمامی دانش‌ها ، نگرش‌ها و مهارتهایی اطلاق می‌شود كه از طریق آموزش به دانشجویان منتقل می‌گردد . این دانش‌ها ، نگرش‌ها و مهارتها می‌توانند به صورت‌های مختلف شنیداری ، دیداری و عملی ارائه گردند . به عبارت ساده‌تر منظور از محتوای آموزش مطالبی می‌باشد كه در كلاس‌ها ، كارگاهها و آزمایشگاهها یا در جزوات و كتب درسی توسط اساتید مطرح می‌گردد . كه ممكن است نوین و متناسب با نیازهای امروز ناجا و جامعه باشد یا كهنه و نامناسب با نیازها باشد . كه برای عملیاتی كردن و سنجش پذیر نمودن این مفهوم از سوالات 32-28 استفاده شد..

انعطاف پذیری دانشجویان نسبت به تحولات فن‌آوری : منظور میزان توانایی افسران فارغ‌التحصیل در هماهنگی خود با ابزارها ، وسایل و تجهیزات جدید مرتبط با شغل و حرفه‌شان می‌باشد . كه برای اندازه‌گیری این مفهوم از سوالات 46-42 استفاده شد.

خلاقیت : یك فرایند مشتمل بر قطع پیوندهای قدیمی و به وجود آوردن پیوندهای مفید تازه است . در اغلب موارد مترادف نوآوری می‌باشد . فون اخ تاكید می‌كند : « ذهن خلاق ، قدرت تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگر را دارد و با عوض كردن دیدگاه و بازی با دانش و تجربه خود ، ما می‌توانیم چیزهای عادی را خارق‌العاده و پدیده‌های غیر معمول را معمولی كنیم . كشف یعنی مثل دیگران به پدیده‌ای نگاه كردن و داشتن اندیشه‌های متفاوت با آنان » استعداد عبارت از قابلیت افراد برای موفق شدن در زمینه‌ای خاص می‌باشد . یك دانشجو ممكن است

استعداد زیادی در موسیقی داشته باشد ، ولی به علت ندیدن آموزش نتواند حتی یك آلت موسیقی بنوازد . پس استعداد عبارت است از قابلیت یا خصوصیت ذاتی كه می‌تواند بر اثر تجربه یا آموزش رشد كند . استعداد را می‌توانیم به خاك زمین تشبیه كنیم . این خاك می‌تواند لجن كف بیابان شود یا آجری برای ساختان و یا در دست یك هنرمند تبدیل به مجسمه‌ای زیبا شود . استعداد نیز مانند این گل است و بسته به اینكه چگونه آن را پرورش دهیم نتیجه می‌دهد .
برای سنجش مفهوم خلاقیت شغلی از سوالات 41-37 استفاده شد.

 

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مرور پژوهشی منابع
به طور كلی تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق را می‌توان به سه دسته كلی تقسیم نمود:
1- تحقیقات علمی كه ممكن است در قالب پایان نامه دانشگاهی و یا طرح های پژوهشی توسط اساتید دانشگاهی انجام شده باشد .
2- تحقیقات كارشناسی كه به سفارش سازمانهای دولتی انجام پذیرفته است .
3- تحقیقاتی كه عمدتاً به دنبال نظر سنجی‌های آموزشی می‌باشند .

تحقیقات نوع اول ، اكثراً دارای سطوح تجربی و نظری و متكی به چارچوب نظری علمی و روشهای تحقیق هستند و لیكن تحقیقات كارشناسی اغلب فاقد سطح نظری و استنتاج فرضیه از تئوریهای علمی می‌باشند و دارای مشكلات قابل نقد روش‌شناسی هستند و احتمالاً بیشتر آنها به دنبال بدست آوردن جوابهای مورد نظر مدیران می‌باشند تا جوابهای بی‌طرفانه علمی متكی بر دانش علمی ، تحقیقات دسته سوم نیز به نظرسنجی پیرامون آموزش اختصاص دارد . كه البته بدنبال سنجش روابط میان پدیده‌ها نیستند . در اینجا به چهار نمونه از تحقیقات انجام یافته در زمینه موضوع تحقیق می‌پردازیم و قضاوت راجع به كیفیت آنها را به سازمانهای ذینفع وامی‌گذاریم.

1- تحقیقی كه به سفارش بانك مركزی توسط آقای رضا علیزاده پیرامون تاثیر آموزش بر مهارتهای شغلی كاركنان بانك مركزی سال 1372 انجام گرفته است .
این تحقیق یك پژوهش نیمه‌تجربی است كه با هدف بررسی ” تاثیر برنامه‌های آموزشی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سالهای 70 – 57 انجام گرفته است “.
هدف اساسی این تحقیق تعیین میزان بازدهی سرمایه‌گذاریهای هنگفتی است كه در سالهای مورد نظر در زمینه آموزش كاركنان بانك صورت پذیرفته است .
در این بررسی ابتدا 35 نفر از كاركنان به طور تصادفی از بخش‌های مختلف ارزی – اقتصادی – ریالی و اداری با توجه به تعداد كاركنان هریك از بخش‌های اجرایی انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند . نتیجه مقدماتی نشان داده كه 87% از كاركنان افزایش مهارتهای شغلی را پس از آموزش تایید می‌كنند ( فرضیه اهم ) . پس از این آزمون مقدماتی و با استفاده از نتیجه حاصله میزان حجم نمونه حدود 87 نفر تعیین می‌گردد كه برای اطمینان بیشتر و سهولت محاسبات به 100 نفر افزایش داده شده است . پس از توزیع پرسشنامه‌ها و برگشت آنها برای سنجش تاثیر آموزش بر مهارت از دو روش استفاده به عمل آمده است :

1- تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها
2- مقایسه نمرات ارزشیابی سالانه كاركنان قبل و بعد از آموزش .
تحلیل آماری پرسشنامه‌ها نشان می دهد كه قریب به 85% از كل كاركنان مورد آزمایش ارتقاء و افزایش سطح مهارتهای شغلی ، 68% افزایش معلومات مرتبط با كار 60% افزایش سرعت كار و 52% افزایش دقت در كار را تائید می‌كنند . تحلیل تلفیقی عوامل جنسیت ، تاهل ، سن ، میزان تحصیلات ، نوع شغل ، گروه شغلی و گروه اداره محل اشتغال با عوامل افزایش مهارت شغلی ( فرضیه اهم ) ، معلومات مرتبط با كار ، افزایش سرعت كار ، افزایش دقت در كار و هماهنگی محتوای دروس با تحصیلات شركت‌كنندگان نشان داد كه منحصراً میزان تحصیلات و نوع شغل در ارتباط با عوامل فوق الذكر ارتباط معنی‌داری دارند . بدین شرح كه آموزش‌ها برای كاركنانی كه دارای تحصیلات كاشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند ، تاثیر چندانی ندارد (0=P ) .
همچنین كاركنانی كه در سمت‌های مدیریت و سرپرستی قرار دارند ، نسبت به افزایش مهارتهای شغلی ، افزایش مرتبط با كار و افزایش سرعت كار نظر منفی‌تری دارند . در حالی كه در رابطه با سئوالات افزایش دقت در كار و هماهنگی دروس و تحصیلات اختلاف معنی‌داری بادیگر كاركنان از خود نشان نمی‌دهند .
نتایج و استنباط های مبتنی بر تحقیق :

1- با عنایت به اینكه میانگین سنی كاركنان بانك مركزی چندان بالا نیست (قریب به 65% حداكثر تا 40 سال سن دارند كه نشان دهنده جوان بودن نسبی سازمان است بنابراین هر گونه سرمایه ‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش مقرون به صرفه بوده و بازدهی مطلوب خواهد داشت.
2- از لحاظ مدرك تحصیلی بانك مركزی در وضعیت مطلوبی قرار دارد . بنابراین به نظر می‌رسد كه علت پائین بودن كارآئی عدم بكارگیری كاركنان در تخصص و رشته تحصیلی‌شان باشد .
3- برای بهره‌برداری بیشتر از آموزش‌ها لازم است پس از” تعیین هدف ” اقدامات لازم در مورد برنامه‌های آموزشی انجام گیرد .
عوامل عمده و ضروری برای تشخیص نیازهای آموزشی عبارتند از :

– شرح شغل .
– استانداردهای انجام كار .
– استانداردهای آموزشی .

به عبارت بهتر لازم است قبل از اعمال هرگونه آموزشی معلوم نمود كه پس از طی دوره آموزشی :
1- كارمند چه وظایفی را باید انجام دهد ؟ ( شرح شغل ) .

2- استانداردهای كمی و كیفی وظایف مورد نظر كدامند ؟ (استانداردهای انجام كار )
3- چه انتظاراتی از طی نمودن دوه آموزشی مطمع نظر است ؟ ( استانداردهای آموزشی).

4- گذراندن دوه آموزشی خاص می‌بایست شرط انتخاب شدن در پست‌های جدید باشد ( این امر هم‌اكنون تا حدودی اجرا می‌شود . )
5- با توجه به اینكه كاركنان رغبت چندانی به شركت در دوره‌ها ندارند ، لازم است امتیازهای مادی و معنوی قابل توجهی برای این كار در نظر گرفته شود .
6- زبان آموزش به گونه‌ای تنظیم شود كه كاركنان رغبت بیشتری به شركت در كلاس‌ها از خود نشان دهند .

7- مسئله‌ای كه باید مورد توجه دقیق قرار گیرد ، انتخاب افراد “متخصص” و ورزیده برای تدریس است . یادآوری این نكته ضروری است كه استفاده از اشخاصی كه تجربه كاری مرتبط مشاغل كاركنان را داشته باشند ، نتایج مطلوب‌تری بدست می

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:29 ] [ علی ]

[ ]

تأثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و شاخصهاي رشد ذرت دانهاي(مطالعه موردي شهر کرمان)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تأثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و شاخصهاي رشد ذرت دانهاي(مطالعه موردي شهر کرمان) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و شاخصهاي رشد ذرت دانهاي(مطالعه موردي شهر کرمان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و شاخصهاي رشد ذرت دانهاي(مطالعه موردي شهر کرمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثير سطوح مختلف آبياري بر عملکرد و شاخصهاي رشد ذرت دانهاي(مطالعه موردي شهر کرمان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش سراسري آبياري و کاهش تبخير

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد ذرتدانهای در شهر کرمان آزمایشی قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار پیاده شد. تیمارهای آزمایش به صورت دو کیفیت آب (آب چاه= 1 Q و فاضلاب تصفیه شده شهری = 2 Q) اصلی و سه درصد نیاز آبی (11 I 2=58 ، I 3= و 01 )به عنوان عامل فرعی لحاظ شدند. نتایج نشان داد میزان عملکرد در تیمار استفاده از فاضلاب تصفیه شده، در مقایسه با آبیاری با آب چاه بیشتر بود. اعمال تیمار 111 درصد نیاز آبی در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده در مقایسه با تیمار 58 درصد نیاز آبی، سبب افزایش 4/6 درصدی عملکرد محصول،6/7 درصدی وزن هزاردانه،4/4 درصدی تعداد دانه در ردیف و 3/5 درصدی تعداد ردیف دانه گردید. لازم به ذکر است میزان آب مصرفی در تیمار85درصد نیاز آبی نسبت به تیمار شاهد 2420 مترمکعب کمتر و کارایی مصرف آب 11 درصد افزایش داشت. بر همین اساس میتوان نتیجه گرفت که در گیاه ذرتدانهای برای حصول حداکثر محصول نیاز به تأمین نیاز کامل آبیاری و استفاده از فاضلابتصفیه شده بجای آب چاه است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:27 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي عملکرد بادبندهاي ضربدري به ورق اتصال مياني تحت باربحراني ازروش المان محدود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عملکرد بادبندهاي ضربدري به ورق اتصال مياني تحت باربحراني ازروش المان محدود دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عملکرد بادبندهاي ضربدري به ورق اتصال مياني تحت باربحراني ازروش المان محدود کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عملکرد بادبندهاي ضربدري به ورق اتصال مياني تحت باربحراني ازروش المان محدود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد بادبندهاي ضربدري به ورق اتصال مياني تحت باربحراني ازروش المان محدود :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 10
چکیده:
یکی ازسازه های بسیارمهم قاب های مهاربندی شده می باشند که برای ایجادسختی سازه ها دربرابر بارهای جانبی مورداستفاده قرارمیگیرند یکی ازمشکلات ساختمانهای دارایمهاربند عدم اتصال دونیمرخ ناودانی یانبشی به یکدیگر است دراین تحقیق سعی برآن است تاعملکرد بادبندهای ضربدری به ورق اتصالی میانی تحت باربحرانی مورد بررسی قرارگیرد تمامی عناصربصورت صلب سه بعدی مدلسازی شده و ازبرنامه رایانه ای تحلیل سازه ها ABAQUS] برای تحلیل سازه ازروش اجزا محدود استفاده شده است بعدازاتمام مدلسازی تنش و تغییرشکل ها درنقاط مختلف مهاربند بررسی و بصورت نمودار بایکدیگر مقایسه شده اند بااعمال بارگذاری درسازه ها و تنش بوجود امده دربادبندها بادرنظرگرفتن معیارهای سختی بهبود شکل پذیری و پایداری بیشتر سازه دربرابربارهای جانبی و لرزه ای نتایج حاصل ازمدلسازی دراین تحقیق استفاده ازبادبندممتدنسبت به منقطع پیشنهاد شده است ازنتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد سازه های دارای قاب مهاربندی شده استفاده خواهد شدتا بتوان علاوه برکنترل تغییرشکلهای سازه درحالت بحرانی انعطاف پذیری سازه بیشتر شود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:25 ] [ علی ]

[ ]

طراحي فضاي آموزشي مبتني بررويکرد امنيت موردبررسي: دوره متوسطه خاص دختران


برای دریافت اینجا کلیک کنید

طراحي فضاي آموزشي مبتني بررويکرد امنيت موردبررسي: دوره متوسطه خاص دختران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحي فضاي آموزشي مبتني بررويکرد امنيت موردبررسي: دوره متوسطه خاص دختران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي فضاي آموزشي مبتني بررويکرد امنيت موردبررسي: دوره متوسطه خاص دختران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحي فضاي آموزشي مبتني بررويکرد امنيت موردبررسي: دوره متوسطه خاص دختران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ازانجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و درنتیجه عدم وقوع امنیت درشهر می باشد بنابراین بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه ازلحاظ کالبدی و چه ازلحاظ دستیابی درمدارس دخترانه امری ضروری است همچنین بررسی شرایط امنیت دختران درمدارس جهت دستیابی به یادگیری بهتر دارای اهمیت می باشد دراین مقاله برای گرداوری داده های مورد نیاز منابع اطلاعات ثانویه مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است سپس بااستفاده ازروش دلفی با بررسی نقطه نظرات متخصصان متغیرهای مدرسه ایمن را استخراج نموده و جامعه اماری دراین پژوهش شامل اولیای مدارس و درمرحله بعدی متخصصین فضای اموزشی میباشد تحلیل احساس امنیت دختران درمحیط کالبدی مدارس براساس خرده مقیاسهای تعریف شده درمدارس شمال مرکز و جنوب تهران صورتگرفته است این خورده مقیاسها شامل عوامل روانی ـ رفتاری کالبدی ساختاری ـ بهداشتی میشوند هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل عوامل موثر برامنیت دانش اموزان دختر درمحیط کالبدی مدرسه مقطع متوسطه درراستای احیای اهداف اصلی مدارس می باشد براساس بررسیهای صورت گرفته درمدارس تهران ارتباط مستقیم بین احساس امنیت دانش اموزان و خورده مقیاسهای ذکر شده جهت ارتقا یادگیری وجود دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:23 ] [ علی ]

[ ]

مقاله مدلي در تحليل پوششي داده ها و رتبه بندي واحدهاي تحت ارزيابي با عوامل غير قابل کنترل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مدلي در تحليل پوششي داده ها و رتبه بندي واحدهاي تحت ارزيابي با عوامل غير قابل کنترل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلي در تحليل پوششي داده ها و رتبه بندي واحدهاي تحت ارزيابي با عوامل غير قابل کنترل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلي در تحليل پوششي داده ها و رتبه بندي واحدهاي تحت ارزيابي با عوامل غير قابل کنترل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلي در تحليل پوششي داده ها و رتبه بندي واحدهاي تحت ارزيابي با عوامل غير قابل کنترل :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در ارزیابی عملکرد و سنجش مقایسه ای سازمانها و فعالیتهای متفاوت، روش تحلیل پوششی داده ها (DE روشها می باشد. تحلیل پوششی داده ها دارای مدلهای متعددی می باشد که بر حسب مورد استفاده ارائه گردیده اند. مدلهای DEA اطلاعاتی در ارتباط با کاهش ورودی و یا افزایش خروجی برای آنکه یک واحد از حالت ناکارا به کارا تبدیل شود، ارائه می دهد. اما در جهان واقعیت، برخی عوامل، خارج از کنترل مدیریت می باشد. در این مقاله ابتدا مدلهای ارائه شده در DEA برای عوامل غیر قابل کنترل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس مدلی ارائه می شود که ضعفهای شناخته شده مدلهای قبلی را ندارد و سپس با استفاده از مثال عددی، مدل با مدلهای قبلی مقایسه می گردد و در بخش آخر نیز به رتبه بندی واحدهای کارا در این مدل می پردازیم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:21 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تأثير الياف بر رفتار مکانيکي خاک تثبيت شده با آهک


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تأثير الياف بر رفتار مکانيکي خاک تثبيت شده با آهک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير الياف بر رفتار مکانيکي خاک تثبيت شده با آهک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير الياف بر رفتار مکانيکي خاک تثبيت شده با آهک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير الياف بر رفتار مکانيکي خاک تثبيت شده با آهک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: 7

چکیده:

بهبود پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است. یکی از روش های قدیمی و متداول تثبیت و بهبود بخشی پارامترهای مقاومتی خاک های ریزدانه، تثبیت با آهک می باشد. در این تحقیق تأثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی مخلوط خاک- آهک مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری مخلوط خاک – آهک گردیده و آن را از حالت ترد و شکننده خار ج می سازد. برای این منظور از آهک به میزان2 و 6 درصد وزنی استفاده شده و الیاف با مقادیر 0/5 و 1 و 1/5 و 2 درصد برحسب وزن خشک خاک و طول های 12،6 و 19 میلی متر به مخلوط خاک- آهک اضافه شده و پس از عمل آوری، آزمایش های ظرفیت باربری (CBR) و تراکم بر روی آن انجام شده است. نتایج نشان می دهد افزودن الیاف تا 2 درصد وزنی باعث افزایش ظرفیت باربری (CBR) خاک تثبیت شده با آهک می گردد. همچنین افزایش الیاف باعث افزایش رطوبت بهینه و کاهش دانسیته خشک حداکثر می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 11 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 9:19 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]