مقاله بررسي تاثير باور به خود کارآمدي بر توانمند سازي روان شناختي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثير باور به خود کارآمدي بر توانمند سازي روان شناختي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير باور به خود کارآمدي بر توانمند سازي روان شناختي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير باور به خود کارآمدي بر توانمند سازي روان شناختي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير باور به خود کارآمدي بر توانمند سازي روان شناختي :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
پژوهش حاضر بررسی تاثیر باور به خود کارآمدی بر توانمند سازی روان شناختی پرداخته است. تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی – تحلیلی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. . جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونین مدارس دولتی شهر آمل بودکه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 111 نفر از کارکنان جهت نمونه انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل دو پرسش نامه توانمند سازی روان شناختی کارکنان پرسش نامه عوامل مؤثر بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان شامل 33 سؤال بود.یافته های پژوهش نشان داد که میزان الگوسازی، میزان برانگیختگی هیجانی و میزان حمایت سازمان که از مولفه ای باور به خود کارآمدی است بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان اثر مثبت داد لذا کلیه فرضیه های تحقیق تایید گردید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:19 ] [ علی ]

[ ]

بررسي وضعيت مديريت دانش در واحدهاي فناور مرکز رشد گيلان


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي وضعيت مديريت دانش در واحدهاي فناور مرکز رشد گيلان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي وضعيت مديريت دانش در واحدهاي فناور مرکز رشد گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي وضعيت مديريت دانش در واحدهاي فناور مرکز رشد گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي وضعيت مديريت دانش در واحدهاي فناور مرکز رشد گيلان :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت مدیریت دانش در واحدهای فناور می باشد.جامعه آماری این پژوهش را مدیران واحدهای فناور مرکز رشد گیلان و واحدهای زیر مجموعه آن تشکیل می دهند.داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه ای محقق ساخته با ضریب پایانی 0/93 از نمونه آماری 66 نفر جمع آوری شده است.داده های بدست آمده با استفاده آزمون T-Test تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها حاکی از آن است که وضعیت خلق دانش,تبادل دانش,بکارگیری دانش در وضعیت مطلوبی نیست و تنها ساماندهی دانش در وضعیت مطلوب قرار دارد.در انتها به منظور تعدیل وضعیت موجودی پیشنهاداتی به مدیران واحدهای فناور ارایه شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:17 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي شهر ورامين به منظور ايجاد شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاض


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي شهر ورامين به منظور ايجاد شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي شهر ورامين به منظور ايجاد شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي شهر ورامين به منظور ايجاد شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي شهر ورامين به منظور ايجاد شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهري :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دشت ورامین یکی از جنوبی ترین دشتهای استان تهران و در مجاورت کویر مرکزی قرار دارد. نواحی مرتفع بیشتر در شمال شرقی منطقه گسترش داشته و مقدار شیب آن به سمت جنوب کاهش می یابد. نواحی دامنه ای از رسوبات قدیمی و جوان تشکیل شده و حدواسط بین ارتفاعات و نواحی دشتی قرار گرفته است. نهشته های آبرفتی قدیمی شامل کنگلومرای هزار دره در زیر نهشته های جوان (آبرفت تهران) قرار گرفته و آبخوان دشت ورامین نیز در نهشته های اخیرواقع شده است. به منظور شناسائی وضعیت ویژگیهای خاک زیر سطحی در محدوده تصفیه خانه،14 گمانه ماشینی شامل یک گمانه به عمق 40 متر، 9 گمانه به عمق 20 متر و 4 گمانه دیگر به عمق 15 متر(Bh1-Bh14 ) و 9 چاه دستی به عمق حداکثر12 متر (TP1-TP9) از سطح زمین در نقاط مناسب حفر و مورد نمونه برداری و آزمایشات صحرائی منجمله آزمایشات بارگذاری صفحه ای در چاههای دستی گردیده است.نتایج آزمایشهای نفوذ استاندارد (SPT) در گمانه های اکتشافی بیانگر آن است که قشرهای ریز دانه و درشت دانه خاک شناسایی شده در محدوده پروژه از نظر سفتی و تراکم به ترتیب در رده سفت تا بسیار سفت و متراکم تابسیار متراکم طبقه بندی می گردند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 12 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:15 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي رفتارغيرخطي مهاربندضربدري داراي قاب مياني تحت بارگذاري چرخه اي ولرزه اي درمقايسه بامهار


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رفتارغيرخطي مهاربندضربدري داراي قاب مياني تحت بارگذاري چرخه اي ولرزه اي درمقايسه بامهاربندضربدري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رفتارغيرخطي مهاربندضربدري داراي قاب مياني تحت بارگذاري چرخه اي ولرزه اي درمقايسه بامهاربندضربدري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رفتارغيرخطي مهاربندضربدري داراي قاب مياني تحت بارگذاري چرخه اي ولرزه اي درمقايسه بامهاربندضربدري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رفتارغيرخطي مهاربندضربدري داراي قاب مياني تحت بارگذاري چرخه اي ولرزه اي درمقايسه بامهاربندضربدري :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تعداد صفحات: 9
چکیده:
رفتارلرزه ای نامطلوب مهاربندهای ضربدری دراثرفقدان شکل پذیری لازم استهلاک انرژی اندک کمانش زودهنگام و همچنین عملکردهیسترزیس نامتقارن درکشش و فشارمحققین راواداربه پیشنهادنمونه های جدیدی ازمهاربندنمونه مهاربندهای دارایمیراگرجاری شونده نموده است مهاربندضربدری دارای قاب میانی ازجمله سیستم هایی است که اتلاف انرژی درانها به واسطه جاری شدن فلزصورتگرفته و دررده ی سیستم های کنترل غیرفعال قراردارد قاب میانی این مهاربند که درمحل تلاقی قطری ها قراردارد درزلزله های متوسط و شدید جاری شده به صورت یک فیوز عمل کرده که استهلاک انرژی درچرخه های هیسترزیس راافزایش میدهد دراین مقاله به انجام مطالعات پارامتریک تحت نرم افزارانالیز اجزای محدودABAQUS روی رفتارغیرخطی و لرزه ای مهاربندضربدری دارای قاب میانی پرداخته ایم و سپس مقایسه ای بین سختی مقاومت میرایی و پاسخ لرزه ای این مهاربندبامهاربندضربدری داشته ایم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:13 ] [ علی ]

[ ]

تخمين ضريب شکل پذيري در قالب هاي خمشي فولادي چند درجه آزاد تحت زلزله هاي دور گسل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تخمين ضريب شکل پذيري در قالب هاي خمشي فولادي چند درجه آزاد تحت زلزله هاي دور گسل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخمين ضريب شکل پذيري در قالب هاي خمشي فولادي چند درجه آزاد تحت زلزله هاي دور گسل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تخمين ضريب شکل پذيري در قالب هاي خمشي فولادي چند درجه آزاد تحت زلزله هاي دور گسل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تخمين ضريب شکل پذيري در قالب هاي خمشي فولادي چند درجه آزاد تحت زلزله هاي دور گسل :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر پنج قاب فولادی با تعداد طبقات خمشی با تعداد طبقات 15،1،4،8،11 در نرم افزار SAP 2000 و طراحی شده سپس این قابها همراه با ده رکورد زلزله دور که گسل که مطابق استاندارد 2800 مقیاس سازی شده اند در نرم افزار OpenSees تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی شده اند و مقادیر تغییر مکان و برش پایه برای هرکدام از سازه ها و روکورد های زلزله در نظر کرفته شده استخراج شده است با استفاده از این داده ها منحنی های هیسترزیس ترسیم و از روی این منحنی ها ضرایب شکل پذیری قابها محاسبه شده اند که برای هر قاب ده ضریب شکل پذیری حاصل شده است جهت انسجام بخشیدن به این مقادیر متوسط این ضرایب در نظر گرفته شده است در نهایت با توجه به این مقادی متوسط و با استفاده از روابط ریاضی رابطه جهت محاسبه ضریب شکل پذیری در سیستم های چند درجه آزاد پیشهادشده است مقایسه نتایج این رابطه بامقادیر بدست آمده از تحلیل نشان میدهد که رابطه ارایه شده از دقت بالایی برخوردار است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:11 ] [ علی ]

[ ]

مقاله كتابشناسي گزيده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدي (ع): آثار غيرمشهور يا غيرموجود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله كتابشناسي گزيده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدي (ع): آثار غيرمشهور يا غيرموجود دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله كتابشناسي گزيده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدي (ع): آثار غيرمشهور يا غيرموجود کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله كتابشناسي گزيده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدي (ع): آثار غيرمشهور يا غيرموجود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله كتابشناسي گزيده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدي (ع): آثار غيرمشهور يا غيرموجود :

مقاله كتابشناسي گزيده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدي (ع): آثار غيرمشهور يا غيرموجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1385 در سفینه از صفحه 77 تا 88 منتشر شده است.
نام: كتابشناسی گزیده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدی (ع): آثار غیرمشهور یا غیرموجود
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام مهدی (ع)
مقاله كتابشناسی
مقاله آثار اهل تسنن
مقاله كتابشناسی
مقاله كتابهای عربی
مقاله كتابشناسی
مقاله طباطبایی یزدی
مقاله سید عبدالعزیز
مقاله اهل البیت فی المكتبه العربیه (كتاب)
مقاله اصالت مهدویت
مقاله دیدگاه اهل تسنن
مقاله اخبار المهدی (كتاب)
مقاله رواجنی
مقاله عبادبن یعقوب
مقاله ذكر المهدی و نعوته (كتاب)
مقاله ابونعیم اصفهانی
مقاله البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان (كتاب)
مقاله سیوطی
مقاله جلال الدین
مقاله تلخیص البیان فی علامات مهدی آخرالزمان (كتاب)
مقاله حنفی
مقاله ابن كمال پاشا
مقاله عقد الجواهر و الدرر (كتاب)
مقاله ابن حجر
مقاله المهدی إلی ما ورد فی المهدی (كتاب)
مقاله حنفی
مقاله ابن طولون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این گفتار، توضیحاتی پیرامون 42 كتاب از آثار دانشمندان اهل تسنن كه آثار مستقل درباره امام مهدی (ع) به زبان عربی است، آمده است. این آثار، چندان شهرت ندارند یا نسخه ای از آنها شناسایی نشده است، اما نام و ویژگیهای آنها در منابع معتبر دیگر، ذكر شده است. در این میان، كتابهایی همچون اخبارالمهدی نوشته عباد ابن یعقوب رواجنی (متوفی 250)ـ كه پیش از تولد حضرت مهدی (ع) نوشته شده و نیز آثاری مانند: ذكر المهدی و نعوته نوشته حافظ ابونعیم اصفهانی (متوفی 430)، البرهان فی علامه مهدی آخرالزمان نوشته جلال الدین سیوطی (متوفی 910)، تلخیص البیان فی علامات مهدی آخر الزمان نوشته ابن كمال پاشا حنفی شیخ الاسلام قسطنطنیه (متوفی 940)، عقد الجواهر و الدرر نوشته ابن حجر، المهدی الی ما ورد فی المهدی نوشته ابن طولون حنفی (متوفی 953) قابل توجه میباشد.
این گفتار بر اساس كتاب «اهل البیت فی المكتبه العربیه» نوشته محقق طباطبایی كتابشناس برجسته و فقید معاصر (1348ـ 1416 هجری قمری) فراهم آمده است. مترجم، در مقدمه مقاله دیگر خود (كتابشناسی گزیده آثار دانشمندان اهل تسنن درباره امام مهدی: آثار شناخته شده و موجود)ـ كه در شماره 10 فصلنامه سفینه آمده شرح حال مختصر نویسنده و توضیحات كوتاه درباره كتاب یاد شده آورده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:09 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تعيين رابطه بين آب مصرفي و عملکرد پنبه در گرگان و کاشمر


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين رابطه بين آب مصرفي و عملکرد پنبه در گرگان و کاشمر دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين رابطه بين آب مصرفي و عملکرد پنبه در گرگان و کاشمر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين رابطه بين آب مصرفي و عملکرد پنبه در گرگان و کاشمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين رابطه بين آب مصرفي و عملکرد پنبه در گرگان و کاشمر :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب و لزوم استفاده بهینه از منابع آب موجود، باید با کاربرد روشهای مدرن آبیاری سطحی یا تحت فشار و اعمال مدیریت مطلوب آبیاری، کارایی مصرف آب را بالا برد . برای این کار، کم آبیاری به عنوان یک تکنیک فنی و اقتصادی , برای سامان بخشیدن به روابط آب ـ عملکرد مطرح می باشد . بهینه سازی کم آبیاری در مناطق خشک ایران توسط قهرمان و سپاسخواه (1994) مورد بررسی قرار گرفت (.2) در این تحقیق اثر کم آبیاری بر روی درآمد خالص پنبه و سیب زمینی در اسفراین و درگز 0/4 و نسبت درآمد به هزینه (B/C) برابر 1/6 بوده است . مقدار بهینه درصد کاهش آب برای سیب زمینی در اسفراین و پنبه در اسفراین و درگز به ترتیب 0/2 ، 0/9 و 0/2 بودند . سامیز و گوتیار (1981) اثر کم آبیاری را در تولید محصول پنبه با استفاده از سامانه بارانی خطی طی سه سال در نیومکزیکو بررسی کردند . نتایج نشان داد که عملکرد محصول با تبخیر و تعرق هماهنگ بوده و تولید پنبه به ازای واحد آب مصرفی در محل و سالهای مختلف متفاوت است (3) نتایج بررسی ژانگ و اویس (1998) حاکی از آن است که عملکرد گیاه گندم رابطه خطی با تبخیر و تعرق داشته است به طوری که به ازای افزایش /ha حدود (200mm ( تبخیـــر و تعــرق از آستانه 10 mm هــر طی تحقیقی (1990) .( انگلیش 4) افزایش عملکرد وجود داشت 160 kg تابع ریاضی آب مصرفی ـ عملکرد را برای محصول گندم به صورت زیر
بدست آورد : تابع عملکرد [فرمول در متن مقاله] کل آب مصرفی با روش پنمن 61/5 سانتی متر بدست آمد و با به کارگیری عمق آب 35cm و 61/5 cm سود خالص در هر دو حالت برابر بود . هدف از این تحقیق تعیین تابع تولید ( رابطه بین آب ـ عملکرد ) و تاثیر کمبود آب بر عملکرد سه رقم پنبه می باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:07 ] [ علی ]

[ ]

مقاله نقش توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي استان ايلام


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي استان ايلام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي استان ايلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي استان ايلام :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات: 13
چکیده:
گردشگری بهعنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی میتواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمروملی باشد. دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایینبودن سطح درآمد و ارایه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعیدر جامعه است. استان ایلام با دارابودن تاریخ کهن خود و جاذبه های طبیعی، تاریخی، مذهبی و;، همچنین نزدیکی به مرز بینالمللی مهران میتواند بهعنوان یک قطب گردشگری در غرب کشور ایفای نقش کند و متقابلا از مزایای آن برایمحرومیتزدایی و رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی بهرهمند شود. هدف از این تحقیق بررسی نقش توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی و محرومیتزدایی استان ایلام است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و برای شناسایی فرصتها، تهدیدها و تدوین راهبردهای مناسب از روشswotستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که آستانه آسیبپذیری منطقه مطالعهشده، بالا است و تقویت زیرساختهای استان امری ضروری است که از مهمترین راهبردها، اصلا نهادهای مدیریتی و بهکارگیری مدیریت تخصصی در بخشهای گردشگری و ثبات در مدیریت بهمنظور اجرای طر هایبلندمدت، تعیین نوع، موقعیت و ویژگیهای عمده جاذبه های متنوع گردشگری در استان ایلام، تجزیهوترکیب کلی مناطق گردشگری ازلحاظ شرایط محیطی و اجتماعی و اقتصادی، تقویت تبلیغات و فعالیتهای آگاهسازی در خصوص قابلیتهای گردشگری منطقه، تعامل و همفکری بین مسئولان در سطح استان و سازمانهای مرتبط با گردشگری، همراه با مشارکت افرادمحلی، همچنین استفاده از تجربیات بهدستآمده دیگر استانهای گردشگر پذیر و همگامبودن با تغییر در الگوهای سفر و علایق گردشگران را میتوان نام برد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:05 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي اثر کود مرغي (پلت) و نيتروژن بر ويژگي هاي رويشي و زايشي گل زينتي هميشه بهار


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر کود مرغي (پلت) و نيتروژن بر ويژگي هاي رويشي و زايشي گل زينتي هميشه بهار دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر کود مرغي (پلت) و نيتروژن بر ويژگي هاي رويشي و زايشي گل زينتي هميشه بهار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر کود مرغي (پلت) و نيتروژن بر ويژگي هاي رويشي و زايشي گل زينتي هميشه بهار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر کود مرغي (پلت) و نيتروژن بر ويژگي هاي رويشي و زايشي گل زينتي هميشه بهار :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
جهت بررسی اثر کود آلی مرغی غنی شده و نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی جنوب کرمان در جیرفت به مرحله اجرا رسید، که در آن فاکتور کود آلی مرغی غنی شده به عنوان فاکتور A در چهار سطح ( صفر، 300، 600 و 900 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور کود نیتروژن به عنوان فاکتور B (عدم مصرف نیتروژن یا صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در نظر گرفته شد. آزمایش در 3 تکرار و 16 تیمار اجرا شد. نتایج نشان داد که در اثر متقابل کود مرغی غنی شده و نیتروژن ارتفاع بوته و سطح برگ و قطر گل دارای تفاوت بسیار معنی داری در تیمارهای مختلف بودند، به گونهای که افزودن کود مرغی غنی شده 600 کیلوگرم و نیتروژن خالص 60 کیلو گرم در هکتار باعث شد که ارتفاع بوته بیشترین میزان داشته باشد (46/44 سانتیمتر) و سطح برگ در تیمارهای کود مرغی غنی شده 600 کیلوگرم در هکتار و نیتروژن 90 و 60 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین اندازه (26/54 و 25/99) سانتیمترمربع بودند، بنابراین استفاده از کود مرغی غنی شده 600 کیلو گرم در هکتار توام با کود نیتروژن خالص 60 کیلو گرم در هکتار میتواند نقش موثری در رشد رویشی وزایشی گل همیشه بهار داشته باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:02 ] [ علی ]

[ ]

Let"s See If Eدرmail Resembles Writing or Speech: A Comparison of English Business Eدرmails Written


برای دریافت اینجا کلیک کنید

Let"s See If Eدرmail Resembles Writing or Speech: A Comparison of English Business Eدرmails Written by Iranians and !ative English Speakers دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Let"s See If Eدرmail Resembles Writing or Speech: A Comparison of English Business Eدرmails Written by Iranians and !ative English Speakers کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Let"s See If Eدرmail Resembles Writing or Speech: A Comparison of English Business Eدرmails Written by Iranians and !ative English Speakers،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Let"s See If Eدرmail Resembles Writing or Speech: A Comparison of English Business Eدرmails Written by Iranians and !ative English Speakers :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مطالعات زبان انگليسي

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

The present study aimed at a contrastive linguisticanalysisof English business e-mails at a micro level. To this end, an authentic corpus of English business e-mails written by Iranians (containing 60 business e-mails) was compared and contrasted with a corresponding corpus of such e-mails written by native speakers of English. Baron"s (1998) linguistic profile of e-mail constituted the basis for the analysisand certain linguistic features included in this profile (i.e. pronouns, adjectives/adverbs, tense, contractions, forms of address, and salutation/signature) were selected to be examined against another profile of spoken and written linguistic features. Results showed that the language of business e-mail does not exclusively fit into either end of the speech-writing continuum and falls somewhere in between.The linguistic comparison of the two corpora suggested a more speech-like grammar for Iranian e-mails and, more speech-like and, therefore, less formal style for native English emails. Investigating structures and characteristics of English language realized in business settings and for commercial purposes, this study offered a number of implications for business English teaching staff, material developers, and last but not least, business negotiators.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 10:00 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]