مقاله نقش نوآوري در تحقيقات کاربردي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش نوآوري در تحقيقات کاربردي دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش نوآوري در تحقيقات کاربردي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش نوآوري در تحقيقات کاربردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش نوآوري در تحقيقات کاربردي :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: 15

چکیده:

یک واحد صنعتی در صورتی می تواند وارد عرصه رقابت با دیگر واحدها شود که همواره در پی استفاده از تکنولوژیهای جدید بر امده و این امر بجز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. این مراکز با توجه به هدف ایجاد، دارای خط مشی های مختلفی هستند. در این مقاله پس از تعریف انواع مراکز تحقیقاتی، به بررسی نوآوری و تحقیقات کاربردی و لزوم وجود آنها در صنعت پرداخته شده است. در پایان نیز نقش تحقیق، توسعه و نواوری در شرکت واگن پارس به عنوان تنها تولید کننده وسایط حمل و نقل ریلی در خاورمیانه عنوان شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:17 ] [ علی ]

[ ]

مقاله شبيه سازي و اندازه گيري همزمان داروهاي هيدروکلروتيازيد و ليزينوپريل با استفاده از روش آناليز


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شبيه سازي و اندازه گيري همزمان داروهاي هيدروکلروتيازيد و ليزينوپريل با استفاده از روش آناليز مؤلفه اصليدر شبکه عصبي مصنوعي در pH بهينه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبيه سازي و اندازه گيري همزمان داروهاي هيدروکلروتيازيد و ليزينوپريل با استفاده از روش آناليز مؤلفه اصليدر شبکه عصبي مصنوعي در pH بهينه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبيه سازي و اندازه گيري همزمان داروهاي هيدروکلروتيازيد و ليزينوپريل با استفاده از روش آناليز مؤلفه اصليدر شبکه عصبي مصنوعي در pH بهينه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي و اندازه گيري همزمان داروهاي هيدروکلروتيازيد و ليزينوپريل با استفاده از روش آناليز مؤلفه اصليدر شبکه عصبي مصنوعي در pH بهينه :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در این تحقیق اندازه گیری همزمان هیدروکلروتیازید و لیزینوپریل به وسیله اسپکتروفتومتری مرئی- ماوراء بنفش به کمک روش آنالیز مؤلفه اصلی- شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. برای افزایش حساسیت و گزینش پذیری، تدثیر مقادیر pH بر روی طیف هر ترکیب در غلظت ثابت از داروها از pH=2-11 (40 میکرومول بر لیتر هیدروکلروتیازید و 40 میکرومول بر لیتر لیزینوپریل) به طور جداگانه بررسی شد و pH=5 به عنوان pH بهینه انتخاب شد. بعد از کاهش داده های سنتیکی با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلی- شبکه عصبی مصنوعی پیوسته از سه لایه گره از طریق به کاربردن قانون یادگیری پس انتشار آموزش داده می شود. ضریب تعیین و خطای مربعات میانگین در نورون 6 به عنوان بهترین نورون برای هیدروکلروتیازید و لیزینوپریل به ترتیب 0/99، 0/98، 0/077 و 0/252 در دسته تست به دست آمده است. این روش پیشنهادی برای اندازه گیری همزمان در چندین نمونه سنتزی، فرمول های دارویی هیدروکلروتیازید و لیزینوپریل به طور موفقیت آمیزی به کاربرده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:15 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تأثير سياست تقسيم سود بر مديريت سود واقعي شرکتهاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران با تأ


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تأثير سياست تقسيم سود بر مديريت سود واقعي شرکتهاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکيد بر نوع صنعت دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير سياست تقسيم سود بر مديريت سود واقعي شرکتهاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکيد بر نوع صنعت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير سياست تقسيم سود بر مديريت سود واقعي شرکتهاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکيد بر نوع صنعت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير سياست تقسيم سود بر مديريت سود واقعي شرکتهاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکيد بر نوع صنعت :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 15
چکیده:
صورت سود و زیان یکی از اصلی ترین صورت های مالی واحد اقتصادی می باشد که نشان دهنده مالی واحد تجاری در طی یک دوره مالی است. اما مدیران باانگیزه های و روشهای مختلف سعی می کنند را مدیریت کنند. اغلب مدیران تمایل دارند سطح و نرخ سود سهام را حفظ کند و سیاست سود سهام با ثبات را دنبال کنند. در پژوهش جاری سعی شد بررسی شود که آیا شرکتهای انتخابی در بورس اوراق بهادر تهران در دوره زمانی 1380 تا 1390 جهت رسیدن به سطح سود سهام هموار، فعالیتهای واقعی واحد تجاری را دستکاری می کنند یا نه؟ جهت اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه مدل هزینه های اداری، عمومی، عمومی، فروش روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، تحلیل همبستگی و رگرسیون می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:13 ] [ علی ]

[ ]

مقاله نقش کاربردي کليدهاي SF6 در پست برق نيروگاه هاي اتمي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش کاربردي کليدهاي SF6 در پست برق نيروگاه هاي اتمي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش کاربردي کليدهاي SF6 در پست برق نيروگاه هاي اتمي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش کاربردي کليدهاي SF6 در پست برق نيروگاه هاي اتمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش کاربردي کليدهاي SF6 در پست برق نيروگاه هاي اتمي :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
تعداد صفحات: 6
چکیده:
یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های مطرح در سیستم های قدرت ، مسئله قطع و وصل مطلوب جریان الکتریسیته در رده های ولتاژی بالاتر از 6 کیل ولت می باشد. تجهیزات بسیاری تاکنون در این زمینه طراحی و پیاده سازی شده اند که توانسته اند تاحدزیادی مشکلات پیش امده را برطرف نمایند. از میان این تجهیزات می توان به کلیدهای قدرت روغنی ، کلیدهای هوایی، کلیدهای خلاء و کلیدهایSF6 اشاره کرد. در عمل دیده شده که کلیدهایSF6 بسیار کاربردی تر و موثر تر از بقیه موارد به خصوص در نیروگاهه های اتمی عمل کرده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:11 ] [ علی ]

[ ]

تحقيق اتصالات موقت ‌


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق اتصالات موقت ‌ دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق اتصالات موقت ‌ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق اتصالات موقت ‌،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق اتصالات موقت ‌ :

اتصالات موقت ‌

1 پیچ ها

تعریف پیچ : پیچ قطعه استوانه ای است که بر سطح استوانه آن شیاری مارپیچ ایجاد شده است. و  از آن برای اتصال قطعات به کمک مهره استفاده می شود البته برخی اوقات با حدیده کردن قطعه بدون کمک مهره نیز می توان اتصال را عملی کرد. به طور کلی از پیچ برای بستن قطعاتی استفاده می شود که بتوان به سهولت از هم جدا کرد. از پیچ همچنین برای ایجاد نیروی طولی زیاد در پرسها و گیره ها و برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت مستقیم در ماشین تراش و … استفاده می گردد.

2 معرفی قسمتهای مختلف پیچ : پیچ شامل دو قسمت اصلی سر و بدنه می باشد. سرپیچ به اشکال مختلف از قبیل شش گوش ، گرد ، عدسی ، خزینه ای ، استوانه ای و شش گوش و چهارگوش داخلی (آلن) تولید می شود که آچارها می توانند با آن درگیر شوند. قسمت بدنه پیچ استوانه أی شکل است و روی سطح جانبی آن دنده کاری شده است. دنده کاری نیز عبارت از ایجاد شیارهایی به صورت مارپیچی است . شیارها به صورت مثلث ، مربع ، ذوذنقه و نیم دایره بر روی سطح جانبی بدنه ایجاد می شوند.

یک دنده پیچ عبارت است از مسیر مارپیچی که بر روی استوانه پیچ قرار دارد که اگر استوانه را گسترش دهیم متوجه می شویم که یک دنده یا مارپیچ عبارت از وتر مثلث قائم الزاویه ای است با قاعده برابر محیط دایره و ارتفاعی معادل گام است . این ارتفاع عبارت از فاصله ای است که در یک دور کامل بر روی سطح جانبی استوانه بوجود می آید و گام پیچ نامیده می شود.

در مثلث قائم الزاویه  ی بالا زاویه قاعده و وتر مثلث زاویه مارپیچ نامیده می شود و تانژانت این زاویه را شیب مارپیچ می گویند.

چنانچه جهت صعود مارپیچ روی قسمت مرئی استوانه با محور قائم از چپ به راست باشد پیچ راست گرد است و اگر از راست به چپ باشد پیچ چپ گرد است.

در پیچ راست گرد برای باز کردن مهره لازم است آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانیم . دنده کاری در پیچها ممکن است یک راهه و یا چند راهه باشد پیچی را که مارپیچهای آن فقط از تراش یک مارپیچ ساخته شده باشد پیچ یک راهه گویند. در صورتی که پیچ چند راهه عبارت از پیچی است که مارپیچ های آن از تراش چندین مارپیچ به موازات هم به وجود آمده باشد. در پیچهای چند راهه چون معمولاً شیب دنده ها زیاد است از آنها برای کورس زیاد و نیروی کم استفاده می شود.

مشخصات پیچها ، معمولاً با ابعاد و گام پیچ تعیین می شوند.

الف) پیچها به کمک ابعادشان که عبارت از قطر بزرگتر ، قطر کوچکتر ، گام پیچ و طول قسمت دنده کاری است مشخص می شوند.

قطر بزرگتر عبارت از قطر اصلی و قطر خارجی پیچ است که می توان آن را توسط کولیس اندازه گرفت . این قطر با حرف d نشان داده می شود.

قطر کوچکتر عبارت از قطر داخلی یا هسته مرکزی پیچ می باشد که تحت تراش قرار نگرفته است . این قطر با حرف d1  نشان داده می شود.

گام پیچ عبارت از مقدار طولی است که پیچ در یک دور گردش بالا یا پایین می رود. این طول مساوی فاصله دو دنده مجاور هم در پیچ یک راهه است و با حرف p نشان داده می شود.

طول پیچ ، طول قسمت استوانه ای است ‌که در زیر سر پیچ قرار دارد . طول پیچ با قطر آن تناسب دارد.

معرفی انواع پیچها :

پیچها را از نظر شکل و پروفیل دنده به انواع مختلفی تقسیم می کنند که عبارت اند از :

1 دنده مثلثی که بیشتر از انواع دیگر متداول است و دارای مقاومت خوب برای اتصالهای مکانیکی می باشد.

2 دنده مربع که برای اتصالات دایم و تحت فشار بکار می رود.

3 دنده ذوزنقه ای که برای انتقال حرکت و نیرو مورد استفاده واقع می شود.

4 دنده اره ای که شکل دنده های آن ذوزنقه قائم الزاویه است و برای انتقال حرکت و نیرو در یک جهت بکار می رود.

5 دنده گرد که برای قطعاتی که در معرض ضربه قرار می گیرند مورد استفاده قرار  می گیرد.

انواع فرم و پروفیل دنده های پیچها در شکل زیر به منظور مقایسه نشان داده شده است. پیچها از نظر شکل و پروفیل دنده ها دارای استانداردهای مختلفی هستند که عبارت اند از: پیچهای بین المللی متری ، پیچهای اینچی ، پیچهای لوله اینچی و پیچهای مخصوص .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:09 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بهينه سازي گرمايش يک ساختمان مسکوني و آب مصرفي توسط سيستم خورشيدي فعال


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بهينه سازي گرمايش يک ساختمان مسکوني و آب مصرفي توسط سيستم خورشيدي فعال دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهينه سازي گرمايش يک ساختمان مسکوني و آب مصرفي توسط سيستم خورشيدي فعال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهينه سازي گرمايش يک ساختمان مسکوني و آب مصرفي توسط سيستم خورشيدي فعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهينه سازي گرمايش يک ساختمان مسکوني و آب مصرفي توسط سيستم خورشيدي فعال :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: 12

چکیده:

هدف از این تحقیق امکا نسنجی استفاده از سیستم خورشیدی و طراحی آن برای گرمایش فضا و آب برای یک ساختمان(UA=400 W/C) میباشد که در عرض جغرافیایی 38/5 درجه سانتیگراد و طول جغرافیایی 46/17 درجه سانتیگراد قرار دارد. برای این منظور کدیبه زبانC نوشته تمامی پارامترهای مؤثر در طراحی در آن گنجانده شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که در طراحیبرای سردترین روز سال با متوسط دمای محیط °C5-در ساعات غیر آفتابی ( معادل محیطی با چندین ساعت دمای°C10 – در شب )کمینه سطح گردآورنده خورشیدی ( دو شیش های ) لازم بایدm2 150باشد تا دمای مخزن ذخیره گرمااز °C 55 پایین تر نرود . در فصل گرما برای گرمایشlit300آب تا دمای °C56، کمینه سطح گردآورنده خورشیدی لازم ( با شیشه یک جداره ) m2 4میباشد. در این جا مشخص م یگردد که کارکرد گردآورنده خورشیدی با شیشه های یک و دو جداره تقریبًا یکسان بوده در حالیکه در فصل سرما گردآورنده خورشیدی با شیشه یک جداره قابل استفاده
نیست .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:07 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تقليل بار راکتيو کارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تقليل بار راکتيو کارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقليل بار راکتيو کارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تقليل بار راکتيو کارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تقليل بار راکتيو کارخانجات توسط ژنراتورهاي موجود در آنها :

سال انتشار: 1371

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

یکی از مشکلات بزرگی که در شبکه های توزیع نیرو با آن مواجه هستیم، مصرف بالای بار راکتیو است که سبب تلفات و افت ولتاژ زیادی می شود. بخش عمده این بار ناشی از کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک بوده که به دلیل وجود الکتروموتورهای آسنکرون و الکتروموترهای جریان مستقیم با کنترل استاتیک، دارای ضریب قدرت پایین تراز0/7 می باشند. به عنوان مثال در حال حاضر صنایع چوب و کاغذ ایران دارای بار اکتیو 15 مگاوات و بار راکتیو حدود 15 مگاوار است که اگر این بار راکتیو زیاد به شبکه منتقل شود، اثرات سوء ذکر شده به شبکه توزیع اعمال خواهد شد. ولی اگر ما بتوانیم به طریقی آن را در خود کارخانه خنثی سازیم، با بهبود ضریب قدرت، از تلفات و افت ولتاژ بیهوده خط جلوگیری کرده و به پایداری شبکه توزیع نیز کمک خواهیم نمود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:04 ] [ علی ]

[ ]

مقاله نقش کاروانسرا و جايگاه تاريخي آن در توسعه گردشگري پايدارنمونه موردي :کاروانسراي سنگي آهوان


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش کاروانسرا و جايگاه تاريخي آن در توسعه گردشگري پايدارنمونه موردي :کاروانسراي سنگي آهوان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش کاروانسرا و جايگاه تاريخي آن در توسعه گردشگري پايدارنمونه موردي :کاروانسراي سنگي آهوان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش کاروانسرا و جايگاه تاريخي آن در توسعه گردشگري پايدارنمونه موردي :کاروانسراي سنگي آهوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش کاروانسرا و جايگاه تاريخي آن در توسعه گردشگري پايدارنمونه موردي :کاروانسراي سنگي آهوان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
کاروانسرا به لحاظ تاریخی محمل استراحت و تامین کننده امنیت وآسایش کاروانیان بوده است. نقش کاروانسرا در توسعه راه ها و تجارت در دوران کهن بر کسی پوشیده نیست و کارکردهای مختلفش تا حوالی دوران ما زنده و پویا بوده است . میراث تاریخی از دوره های مختلف و نشانه امنیت و بلوغ حاکمیت وتسلطش بر راه ها و مدیریت تجارت و سفرهای مردمان سرزمین است و همچنین حاوی نوعی از عماری نگرش های گوناگون به ساخت چنین بناهایی نیز می باشد . هدف این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای وبررسی نمونه موردی بررسی ضرورت توجه و بازبینی نقش کاروانسراها در حال حاضر و باززنده سازی کارکردهای مختلف آن در جهت توسعه پایدار وپرزنت کردن آنها در طرح های جامع گردشگری آمایشی و ارائه راهکارهایی برای بازنده سازی این میراث تاریخی کشور به ویژه کاروانسرای سنگی اهوان سمنان بعنوان یکی از راه های بازرگانی مهم دنیا در جهت توسعه گردشگری پایدار است که باز زنده سازی و تغییر کاربری کاروانسراها یکی از روشها جهت برقراری رابطه معنادار بین گردشگری ،کاروانسرا و توسعه پایدار است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:02 ] [ علی ]

[ ]

بررسي تجربي اثرموانع (يخ زدگي) برروي نوک بال ايرفويل ناکا 0015


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي تجربي اثرموانع (يخ زدگي) برروي نوک بال ايرفويل ناکا 0015 دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تجربي اثرموانع (يخ زدگي) برروي نوک بال ايرفويل ناکا 0015 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تجربي اثرموانع (يخ زدگي) برروي نوک بال ايرفويل ناکا 0015،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تجربي اثرموانع (يخ زدگي) برروي نوک بال ايرفويل ناکا 0015 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مکانيک و هوافضا

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

یخ زدگی یکی از پدیده های متداول است که برای هواپیماهایی که در ارتفاع بالاتر از 30000 پا (10000متر) و شرایط آب و هوایی نامساعد پرواز می کنند، رخ می دهد. با تشکیل یخ بر روی بال هواپیما جریان لایه مرزی در محل تشکیل یخ از سطح جدا شده و باعث تولید گرادیان فشار منفی و افزایش سرعت می شود. گرادیان های فشار و سرعت باعث تشکیل گردابه می شوند که گردابه به وجود آمده در پشت یخ، باعث ایجاد ناحیه کم فشار شده و اختلاف فشار ناحیه کم فشار پشت یخ و ناحیه پر فشار جلوی یخ باعث ایجاد نیروی پسای اضافی می شود. در تحقیق حاضر، ساختن نمونه ایرفویل ناکا 0015 و تست آن در آزمایشگاه تونل باد دانشگاه فردوسی مشهد در زوایای حمله صفر و ده درجه و همچنین اثر حضور یخ با استفاده از تعبیه نوارهایی از جنس خود بال با ابعاد متناسب با بال، در دو موقعیت و در دو شکل متفاوت و مقایسه با کار گذشتگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی حاصل از به کارگیری فشار سنج های تعبیه شده و جریان سنج سیم داغ نشان می دهند که موقعیت و شکل یخ تأثیر زیادی بر مشخصه های جریان در پشت ایرفویل و نتیجتا بر ضریب پسا خواهند داشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 22:00 ] [ علی ]

[ ]

مقاله جايگاه سيستم هاي اطلاعات در مديريت پروژه؛ کارکردها، مزايا وچالش ها


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله جايگاه سيستم هاي اطلاعات در مديريت پروژه؛ کارکردها، مزايا وچالش ها دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جايگاه سيستم هاي اطلاعات در مديريت پروژه؛ کارکردها، مزايا وچالش ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جايگاه سيستم هاي اطلاعات در مديريت پروژه؛ کارکردها، مزايا وچالش ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جايگاه سيستم هاي اطلاعات در مديريت پروژه؛ کارکردها، مزايا وچالش ها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 7
چکیده:
انفجار اطلاعات را باید مهم ترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که عرصه های صنعت را تحت الشعاعخود قرار داده است. در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات همتراز سرمایه و نیروی انسانی در شمار عوامل تولیدد وبه عنوان بهترین مزیت نسبی بنگاه های اقتصادی محسوب می گدردد. در همدین راسدتا، سیسدتم اطلاعداتمدیریت در کشورهای صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه خاص مددیران قدرارگرفته است. سیستمهای اطلاعات مدیریت نه تنها با حذف عملیات تکراری در واحدهای مختلف باعث تسهیلو تضمین صحت عملیات می گردند، بلکه با در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده و تحلیلی، مددیرانعالی را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع پشتیبانی می کند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 21:58 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]