ارزيابي مقاومت فشاري بتن خودمتراکم حاوي نانوسيليس درمحيط سولفات واب


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزيابي مقاومت فشاري بتن خودمتراکم حاوي نانوسيليس درمحيط سولفات واب دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي مقاومت فشاري بتن خودمتراکم حاوي نانوسيليس درمحيط سولفات واب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزيابي مقاومت فشاري بتن خودمتراکم حاوي نانوسيليس درمحيط سولفات واب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي مقاومت فشاري بتن خودمتراکم حاوي نانوسيليس درمحيط سولفات واب :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

ورودمواد پوژلانی جدید درزمینه ساخت وسازسبب بهوبد خواص بتن وحفظ محیط زیست گردیده است . ازجمله موادپوزولانی که سبب بهبود خواص بتن می شودمی توان به نانوسیلیس اشاره کرد. دراین مقاله ازنانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی ازسیمان برای ساخت بتن استفاده شده است وپس ازآن به بررسی چگونگی تاثیرنانوسیلیس برمقاومت فشاری نمونه های مکعبی بتن خود متراکم پرداخته می شود. وهمچنین برخی ازنمونه ها درمحیط سولفات قرارداده می شود تاتاثیر موادافزودنی برمقاومت فشاری بتن خودمتراکم درمحیط سولفات نیز بررسی گردد. ازطرفی اززرین سنگ مصنوعی به عنوان افزودنی دربتن استفاده شده تاتاثیر آن برمقاومت بتن مشخص گردد. دراین تحقیق 5/ 0 تا 5/1 درصد سیمان توسط نانوسیلیس جایگزین شده است . برای این منظور نمونه هایی باابعاد 10. 10. 10 سانتیمتر جهت انجام آزمایشات مقاومت فشاری درسنین 7، 28، 56 و 90 روزه ساخته شده ومقاومت فشاری دردومقاومت فشاری دردومحیط آب وسولفات بررسی شده است . نتایج به خوبی بیانگرآناست که استفاده نانوسیلیس به جای بخشی ازسیمان باموادافزودنی رزین سبب کاهش مقاومت درسنین پایین تروافزایش مقاومت درسنین بالاتر شده است . ازطرفی استفاده ازروان کننده سبب عملکرد مطلوب ترین بتن حاوی نانوسیلیس درمحیط آب درمقایسه بامحیط سولفات شده است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:11 ] [ علی ]

[ ]

مقاله پديدار شناسي تئاتر خياباني و ارتباط آن با هويت شهري


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله پديدار شناسي تئاتر خياباني و ارتباط آن با هويت شهري دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پديدار شناسي تئاتر خياباني و ارتباط آن با هويت شهري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پديدار شناسي تئاتر خياباني و ارتباط آن با هويت شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پديدار شناسي تئاتر خياباني و ارتباط آن با هويت شهري :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 7
چکیده:
برای شناخت ریشه های تاریخی آنچه که امروزه درایران به تبع دیگر کشورها با عنوان تئاتر خیابانی مطرح است نیازمند تحقیقات بسیارکاربردی و موشکافانه و مکرر میباشد پرداختن به ریشه های پدیدار شناسی آنچه که امروزه باعنوان تئاتر خیابانی مطرح است نیازمند کنکاش درگذشته تاریخی هنرهای نمایشی است درسالهای پایانی سده ی بیستم تئاتر دستخوش دگرگونیدیگری واقع شد درحالیکه تئاتر درمسیر رقابت با فن اوری های مدرن نظیر سینما وتلویزیون قرارگرفته فعالیت های نمایشی وسیعی بیرون ازدیوارها درحال رشد و گسترش اند انچه درباره تئاترهای خیابانی اهمیت دارد ارتباط بی واسطه آن باتماشاگر و امکان تعامل با اوست این بی واسطه بودن سبب میشود که تماشاگر مهارتهای جسمانی را بهتر درک و تشویق کند و بازیگربیشترین تاثیر را براوبگذارد. بنابراین ضروریست بررسی شود که هنرنمایشی تئاترخیابانی تاچه حد میتواند درتعاملات اجتماعی و هویت شهری تاثیرگذار باشد؟ نتایج تحقیق بااتکا به روش توصیفی تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه ای وهمچنین مصاحبه ای عمیق با متخصصان حوزه تئاتر خیابانی معماران و مردم حاکی ازاین مطلب بود که نمایش خیابانی همبستگی اجتماعی را به دنبال دارد اسیب های جامعه را شناسایی می کند و آنرا با نمایش به توده مردم هرجامعه نشان میدهد و دردرازمدت یکی ازراه کارهای ارزشمند برای ارتقا هویت شهری است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 18 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:10 ] [ علی ]

[ ]

مقاله خوردگي فولاد کربني در لوله هاي آب اشباع ديگ بخار ناشي از تغيير شرايط آب


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله خوردگي فولاد کربني در لوله هاي آب اشباع ديگ بخار ناشي از تغيير شرايط آب دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خوردگي فولاد کربني در لوله هاي آب اشباع ديگ بخار ناشي از تغيير شرايط آب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله خوردگي فولاد کربني در لوله هاي آب اشباع ديگ بخار ناشي از تغيير شرايط آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خوردگي فولاد کربني در لوله هاي آب اشباع ديگ بخار ناشي از تغيير شرايط آب :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

تخریب لوله های انتقال آب در دیگهای بخار تحت شرایط قلیایی و اسیدی شدن آب از دیرباز مورد توجه بوده است در این تحقیق رفتار خوردگی لوله های مذکور در نواحی نزدیک مشعل ها و در سمت انتقال آب مطالعه گردید. جهت بررسی های کیفی و کمی فولاد از بررسی های میکروسکوپی و ساختاری (XRD) استفاده شد. همچنین ترکیب شیمیایی رسوب بوجود آمده برروی سطح فولاد توسط روش جذب اتمی و شیمی ترآنالیز گردید. بررسی ها نشان داده که خوردگی فولاد در زیررسوبات حاوی منیزیم و کروم برروی سطح فولاد ناشی از تغییرات PH آب در حین بهره برداری می باشد در این حالت محلول در زیررسوبات از ترکیبات هیدروکسید سدیم تغلیظ شده و خوردگی همراه با تغییرات PH برروی سطح فولاد بوجود می آید تحت این شرایط لایه اکسیدی محافظ مگنتیت با ترکیبات قلیایی واکنش کرده ولایه اکسیدی Fe3o4 تخریب می گردد. عامل بعدی حضور ذرات مس برروی سطوح لوله فولادی بوده که مس از بخش کندانسور به داخل لوله های فولادی منتقل و برروی سطح لوله ها احیا می گردد بنابراین دلیل دیگر خوردگی موضعی ناشی از کوپل گالوانیک بین سطوح کاتدی موضعی مس احیا شده و سطح آندی فولاد می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:10 ] [ علی ]

[ ]

مقاله خانه رقابت: ترکيبي از طراحي براي شش سيگما، توليد چابک، شش سيگما و توليد ناب با در نظر گرفتن ک


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله خانه رقابت: ترکيبي از طراحي براي شش سيگما، توليد چابک، شش سيگما و توليد ناب با در نظر گرفتن کيفيت دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خانه رقابت: ترکيبي از طراحي براي شش سيگما، توليد چابک، شش سيگما و توليد ناب با در نظر گرفتن کيفيت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله خانه رقابت: ترکيبي از طراحي براي شش سيگما، توليد چابک، شش سيگما و توليد ناب با در نظر گرفتن کيفيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خانه رقابت: ترکيبي از طراحي براي شش سيگما، توليد چابک، شش سيگما و توليد ناب با در نظر گرفتن کيفيت :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در گذشته شرکتها از برنامه های مشهور تولید ناب (LM) و شش سیگما (SS) برای کمک به حل مشکلات تولیدشان استفاده می کردند. اخیرا فلسفه های جدیدی برای بهبود توسعه یافته که شامل تولید چابک (AM) و طراحی برای شش سیگما (DFSS) است. با وجود پیشرفتهای بسیار هر یک از این فبسفه ها، هیچ کدام از این برنامه ها به تنهایی مزیت رقابتی که شرکتها برای موفقیت در بازار جهانی امروزی به آن نیاز دارند را فراهم نمی آورند. در این مقاله یک فلسفه تولیدی و کیفیتی در جهت رقابت ارائه گردیده که خانه رقابت (HOC) نامیده شده است. این فلسفه، مزیت رقابتی در بازار جهانی همواره د رحال تغییر را از طریق ترکیب شش سیگما، تولید ناب، طراحی برای شش سیگما و تولید چابک به منظور بهبود در فرایندهای کیفیت، هزینه، انعطاف پذیریف پاسخگویی و نو آوری ایجاد می نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 24 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:09 ] [ علی ]

[ ]

مقاله Photocatalytic study of ZnO–CuO doped on the nanoclinoptilolite in the decomposition benzophe


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Photocatalytic study of ZnO–CuO doped on the nanoclinoptilolite in the decomposition benzophenone in aqueous solution دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Photocatalytic study of ZnO–CuO doped on the nanoclinoptilolite in the decomposition benzophenone in aqueous solution کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Photocatalytic study of ZnO–CuO doped on the nanoclinoptilolite in the decomposition benzophenone in aqueous solution،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Photocatalytic study of ZnO–CuO doped on the nanoclinoptilolite in the decomposition benzophenone in aqueous solution :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد
تعداد صفحات: 2
چکیده:

The catalyst ZnO–CuO doped onto nanoclinoptilolite with different weight ratios was prepared. The prepared catalyst was characterized by XRD and TEM. The degradation of benzophenone was investigated in the presence of hybrid catalysts. It is found that ZnO0.80–CuO9.08/NCP exhibits the highest activity which is two times as large as that of ZnO0.70/NCP and CuO1.21/NCP


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:09 ] [ علی ]

[ ]

بررسي کيفي تأثير عوامل انگيزشي و سرمايه اجتماعي بر تسهيم دانش کارکنان


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي کيفي تأثير عوامل انگيزشي و سرمايه اجتماعي بر تسهيم دانش کارکنان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي کيفي تأثير عوامل انگيزشي و سرمايه اجتماعي بر تسهيم دانش کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسي کيفي تأثير عوامل انگيزشي و سرمايه اجتماعي بر تسهيم دانش کارکنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسي کيفي تأثير عوامل انگيزشي و سرمايه اجتماعي بر تسهيم دانش کارکنان :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید دیگر موتور متحرک رشد سازمان ها به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمیشود مهم ترین متغیر رشد همه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در عصر حاضر دانش است بیشتر شرکت ها و سازمان ها به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در همه صحن رقابتی پی برده اند از طرفی نقش تسهیم دانش مدیریت دانش آنقد مهم است که لعضی از نویسندگان اظهار میدارند که وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی تسهیم دانش است اگر چه متون تسهیم دانش متنوع و غنی میباشد اما بسیاری از محققان مطالعات خود را محدود به تمرکز بر اعتماد بین فردی عوامل فرهنگی و مسائل سازمانی در رابطه با شیوه به اشتراک گذاری دانش کرده اند در صورتی که تسهیم دانش مستلزم تمایل افراد و گروه ها در سازمان به تسهیم دانش در راستای رسیدن به منافع دو جانبه است و تسهیم دانش رخ نخواهد داد مگر اینکه کارکنان و گروه های کاری سازمان سطح بالایی از رفتارهای مشارکت جویانه داشته باشنداز این رو در تحقیقات اخیر در زمینه تسهیم دانش به بحث انگیزه افراد و سرمایه اجتماعی توجه شده است که گرچه انباشت تحقیق ها در مورد تسهیم دانش بینش مفیدی را فراهم کرده است تجزیه و تحلیل رسمی کمی از تاثیر انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی در شیوه تسهیم دانش کارکنان وجود دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:08 ] [ علی ]

[ ]

مقاله تقريب گالرکين ناپيوسته متعامد براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تقريب گالرکين ناپيوسته متعامد براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقريب گالرکين ناپيوسته متعامد براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تقريب گالرکين ناپيوسته متعامد براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تقريب گالرکين ناپيوسته متعامد براي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 7
چکیده:
ما نتایج همگرایی تقریب های چندجمله ای تکه ای گالرکین ناپیوسته ی متعامد QDG از یک معادله ی انتگرالی ولتر ای نوع اول از نوع هسته ی پیچشی، که K هسته ی هموار و در شرط K(O)0 صدق می کند را حاضر کرده ایم. ابتدا توابع چند جمله ای کلی را با خواصی که تا حد زیادی، آنالیز همگرایی را برای این روش آسان تر می کند معرفی می کنیم. این کار ما را قادر خواهد ساخت تا برای تعیین نقاط فوق همگرایی فرمول هایی را مشخص سازیم. سپس نشان می دهیم که روش QDG که بر اساس چند جمله ای های تکه ای از درجه ی m می باشد، دقیقاً از m+1 نقاط متعامد و وزن های متعامد غیر صفر استفاده می کند. هم چنین یک آنالیز کاملی برای QDG با نقاط متعامد بیشتر از m+1 هنگامی که درجه ی دقت (d.o.p) حدالق 2m+1 باشد را ارائه می دهیم. در انتها نتایج آزمون های عددی را آورده ایم که نشان می دهد که میزان همگرایی تئوریکی، بهینه است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:08 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي پديده قوس براي سه مدل مقره واقعي تحت شرايط آلوده و يخ زده


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي پديده قوس براي سه مدل مقره واقعي تحت شرايط آلوده و يخ زده دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي پديده قوس براي سه مدل مقره واقعي تحت شرايط آلوده و يخ زده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي پديده قوس براي سه مدل مقره واقعي تحت شرايط آلوده و يخ زده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي پديده قوس براي سه مدل مقره واقعي تحت شرايط آلوده و يخ زده :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در این مقاله برای مقره ها مدلی ارائه می گردد که با استفاده از این مدل می توان به محاسبه ولتاژ بحرانی قوس برای سه مدل مقره پرداخت. مدل کلی است و با داشتن فرم فاکتور مربوط به مقره ها می توان، مدل را برای انواع دیگر مقره ها مورد استفاده قرار داد.نتایج به دست امده توسط این مدل در مقایسه با نتایج به دست امده در آزمایشگاه دارای کمترین مقدار اختلاف می باشد. همچنین در این مقاله در مورد الکترولیت های متفاوت و تاثیر انها روی ولتاژ قوس مقره بحث شده، شرایط مختلف آلودگی (حداقل آلودگی تا حداکثر آلودگی) روی مقره را مورد بررسی قرار داد ه و نتایج به دست امده نشان داده شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:07 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي سيستم مديريت زباله هاي بيمارستاني شهر بندرعباس به منظور ارايه راه کارهاي عملي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي سيستم مديريت زباله هاي بيمارستاني شهر بندرعباس به منظور ارايه راه کارهاي عملي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي سيستم مديريت زباله هاي بيمارستاني شهر بندرعباس به منظور ارايه راه کارهاي عملي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي سيستم مديريت زباله هاي بيمارستاني شهر بندرعباس به منظور ارايه راه کارهاي عملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي سيستم مديريت زباله هاي بيمارستاني شهر بندرعباس به منظور ارايه راه کارهاي عملي :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دراین تحقیق به منظور بررسی نحوه مدیریت زباله های بیمارستانی درشهر بندرعباس ترکیبات و نحوه جمع آوری ذخیره و حمل و نقل و دفع نهایی زباله دراین منطقه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که 83/3 درصد از واحدهای مورد مطالعه دولتی و 16/7 درصد بقیه توسط بخش خصوصی اداره میگردد سرانه زباله تولیدی در کل بیمارستان های مورد بررسی با تعداد 773 تخت فعال 1/32 کیلوگرم به ازای هر تخت می باشد دراین تحقیق تاثیر عواملی نظیر تنوع فعالیت درمانی بیمارستان و موقعیت مکانی آن و نیز اثر عامل فصل در میزان مواد زاید تولیدی این مراکز مورد بررسی قرارگرفته است. زباله تولیدی دربیمارستانها به شیوه دستی از بخشها جمع آوری شده و نیز مدت زمان نگهداری آن در جایگاه نگهداری درکلیه بیمارستانها حداقل یک شبانه روز می باشد. حمل و نقل زباله در اکثر واحدهای مورد مطالعه توسط شهرداری انجام می شود در 33/3 درصد بیمارستانها دستگاه زباله سوز وجود داشته که تنها در2 واحد درمانی می باشد دراین پژوهش نسبت زباله های عفونی به کل زباله های شهری 0/34 درصدمی باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:07 ] [ علی ]

[ ]

پاورپوينت توليد نانو پودر به روش پاشش حرارتي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوينت توليد نانو پودر به روش پاشش حرارتي دارای 32 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت توليد نانو پودر به روش پاشش حرارتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوينت توليد نانو پودر به روش پاشش حرارتي

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوينت توليد نانو پودر به روش پاشش حرارتي

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوينت توليد نانو پودر به روش پاشش حرارتي :

اسلاید 1 :

از لحاظ آناتومیکی:

در دوره جنینی از یک جوانه بطنی بوجود می آید. پانکراس دئودنوم را در بر گرفته است و به سمت چب تا جایی که دم پانکراس با طحال مجاورت دارد، ادامه می یابد.

لوزالمعده دارای یک مجرای اصلی بنام ویرسونگ و یک مجرای فرعی بنام سانتورینی که مربوط به لوب فوقانی سر پانکراس است می باشد.

اسلاید 2 :

پانکراس دارای ترشحات داخلی و خارجی است که روزانه حدود

15–2 لیتر می باشد.

ترشحات داخلی شامل انسولین، گلوکاگون، گاسترین و سوماتوستاتین

 است که توسط جزایرلانگرهانس انجام می گیرد وترشحات خارجی شامل آنزیم های ضروری برای غذا می باشد.

اسلاید 3 :

بیماری است مادرزادی که درآن ترشحات موکوزی بیمار فوق العاده غلیظ می شود. از عوارض این عارضه  می توان عفونت های مکرر ریوی را به علت انسداد راه های هوایی ( برونش ها و تراشه ) که در نتیجه غلظت موکوز ایجاد می شوند نام برد. درمان این بیماری بیشتر جنبه علامتی داشته و با رژیم های غذایی حاوی الکترولیت ها و املاح علائم بیماری بهتر می شود.

اسلاید 4 :

التهاب غیر باکتریال پانکراس به دلیل فعال شدن آنزیم های پانکراس و آزاد شدن در پانکراس را پانکراتیت می گویند.

الف) پانکراتیت حاد

پانکراتیت حاد، بیماری وخیمی است که عوامل گوناگونی در بروز آن نقش دارند. این عارضه در نتیجه خودهضمی بافت پانکراس بوسیله آنزیم ها  علی الخصوص تریپسین ایجاد می شود.

اسلاید 5 :

الف) عوامل متابولیک

1- الکل: علت 40% پانکراتیت حاد و 75% پانکراتیت مزمن را تشکیل می دهد.

2- سایر عوامل متابولیک شامل افزایش لیپید، کلسیم، سم عقرب، مصرف برخی از داروها مثل ازاتیوپرین و فروزماید.

ب) عوامل مکانیکی

1- سنگ کیسه صفراء : علت 40% پانکراتیت و 90% پانکراتیت حاد را تشکیل می دهد. سن بروز معمولا“ دهه پنجم زندگی و در زنان شایع تر است.

2- پانکراتیت بعد از عمل جراحی: در بعضی موارد ، محل عمل جراحی از پانکراس فاصله دارد و توضیح روشنی برای این مورد وجود ندارد. برای مثال در بیش از 50% بیمارانی که عمل جراحی قلب می شوند پانکراتیت بروز می کند.

3- سایر عوامل مکانیکی شامل ترومای بلانت یا نافذ، انسداد مجرای پانکراتیت به علت تومور یا آلودگی انگلی می باشد.

اسلاید 6 :

ج) عوامل عروقی

پانکراتیت در آمبولی های آتروماتو به عروق پانکراس

د) عوامل عفونی

ویروس های اوریون، هرپس سیمپلکس و غیره ممکن است ایجاد پانکراتیت کند.

اسلاید 7 :

اساس طبقه بندی پانکراتیت به حاد و مزمن در توانایی پانکراس جهت بازگشت یا عدم بازگشت به حالت نرمال می باشد.

پانکراتیت مزمن در اثر عودهای مکرر پانکراتیت حاد ایجاد می شود. در این نوع پانکراتیت لوزالمعده تدریجا“ دچار آتروفی شده و کیست و آبسه به وجود می آید. در بیشتر موارد علت بیماری مصرف مزمن الکل است و بیماری تقریبا“ همیشه پیشرونده است حتی زمانیکه بیمار مصرف الکل را ترک کند.

اتیولوژی:

1- الکل

2- انسداد مجرا (بعلت تنگی های اکتسابی و مادرزادی مجرای پانکراس، تومور و التهاب آمپول واتر)

3- سوء تغذیه

4- هیپر کلیسمی

5- پانکراس ارثی

6- بیماری فیبروزکیستیک

اسلاید 8 :

کیست های پانکراس به دو دسته تقسیم می شوند، کیست های کاذب و واقعی.

کیست های واقعی به وسیله سلول های اپی تلیال پوشیده شده اند و کیست های کاذب تجمع مایع به دنبال پانکراتیت هستند که کپسول دار شده اند.

اسلاید 9 :

کیست های کاذب پانکراس شایع ترین ضایعات کیستیک پانکراس هستند. کیست های کاذب تجمع لوکالیزه شیره پانکراس هستند که در نتیجه التهاب پانکراس و یا تروما ایجاد می شوند. کیست های کاذب به دو دسته تقسیم می شوند:

1- کیست های کاذب حاد

این نوع کیست ها دراثر حمله ی التهابی حاد پانکراس ایجاد می شوند. این کیست ها هم در پانکراتیت ناشی از سنگ صفراوی وهم در نوع ناشی از الکل دیده   می شود.

2-کیست های کاذب مزمن

به کیست هایی که در پانکراتیت مزمن بدون فعال شدن قبلی بیماری ایجاد می کند و نیز کیست هایی که در بیش از 6 هفته باقی می ماند کیست های کاذب مزمن اطلاق می شود.

اسلاید 10 :

کیست های واقعی پانکراس به سه نوع تقسیم می شوند:

1- کیست های مادرزادی

2- کیست های احتباسی

(کیست های احتباسی پانکراس در بیماری هایی که موجب انسداد مزمن مجرای پانکراتیت می شوند، مثل پانکراتیت مزمن یا کارسینوم پانکراس دیده می شود.)

3- کیست های نئوپلاستیک


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ شنبه 7 اسفند 1395 ] 5:06 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]